سخنگوي صنعت برق
همكاري مردم در تابستان امسال، پيك مصرف برق را 3 هزار و 300 مگاوات كاهش داد

سخنگوي صنعت برق گفت: با همكاري موثر مشتركان برق روش هاي مديريت مصرف برق براي عبور از پيك تابستان در صنعت برق نهادينه شد.
شنبه ، ٢٦ مرداد ١٣٩٨ ١٢:٠٦ ادامه

گزارشي از مراسم اختتاميه يك پويش مردمي
كمك 612 ميليون ريالي مردم مشهد به كودكان كار با صرفه جويي 2 ساعته در مصرف برق

براي اولين بار در كشور، پويش مردمي"يك همراهي 2 ساعته در 3 روز گرم با كودكان كار" در مشهد برگزار شد كه در پي اين اقدام مبلغ 612 ميليون ريال صرفه جويي شده از بابت همراهي مردم ، به تحصيل كودكان كار اختصاص يافت.
چهار شنبه، ٢٣ مرداد ١٣٩٨ ١٣:٤٠ ادامه

معاون توانير به پاون خبر داد
اعلام آمادگي 70 درصد مشتركان برق براي حذف قبوض كاغذي

معاون هماهنگي توزيع شركت توانير با اشاره به اين كه شماره تلفن هاي همراه مشتركان به منظور ارسال اطلاعات قبوض در حال جمع آوري است، گفت: پس از تكميل اين فرايند اطلاعات اوليه همچون صورت حساب، نحوه و زمان پرداخت و… براي تلفن همراه مشتركان ارسال خواهد شد.
چهار شنبه، ٢٣ مرداد ١٣٩٨ ١٠:٥٩ ادامه

مطابق پهنه بندي روزانه مصرف برق
مصرف برق كشوردرمحدوده سبزقراردارد

نتايج پهنه بندي مصرف امروز برق كشور(يكشنبه20مرداد) ازتداوم وضعيت سبزوقرارداشتن مصرف برق شبكه درمحدوده مجازحكايت دارد.
یکشنبه ، ٢٠ مرداد ١٣٩٨ ١٤:٥٧ ادامه

مديركل دفترمديريت مصرف وخدمات مشتركين توانيردرگفت وگوي راديويي عنوان كرد
تجهيزمشتركان زير30كيلووات به كنتورهاي هوشمند طرح فهام آغازشد

درپي تجهيز حدود400هزارمشترك بالاي 30كيلووات به كنتورهاي طرح فهام ونقش اين نوع كنتور درعبورامن وارام شبكه ازپيك تابستان98، اجراي اين طرح ملي براي مشتركان زير30كيلووات 3فازدربخشهاي كشاورزي،صنعتي وتجاري آغازشد.
یکشنبه ، ٢٠ مرداد ١٣٩٨ ١١:٤٦ ادامه

مهندس مدقق در گفت وگو با راديو اقتصاد عنوان كرد
صدورقبوض كاغذي برق ازمهرماه متوقف مي شود

مديركل دفترمديريت مصرف وخدمات مشتركين شركت توانيربا اشاره به اجراي موفق طرح جايگزيني قبوض الكترونيكي درسيستان وبلوچستان وروستاهاي محروم اين استان، ازآغازاجراي كامل اين طرح دركشور وتوقف صدورقبض كاغذي ازمهرامسال خبرداد.
چهار شنبه، ١٦ مرداد ١٣٩٨ ١٤:٣٣ ادامه

معاملات برق دربورس انرژي آغازشد

درپي فعال شدن فازنخست بازاربورس انرژي برق دركشور، امكان عرضه ومعامله برق وخريد مستقيم انرژي توسط مصرف كنندگان بزرگ(بالاي 5مگاوات) ازطريق بورس انرژي ايران فراهم شد.
سه شنبه ، ١٥ مرداد ١٣٩٨ ١٤:٤٧ ادامه

تفاوت 40 درصدي مصرف انرژي براي توليد كالا و خدمات در ايران نسبت به ميانگين جهاني

بالابودن شدت مصرف انرژي نشانگر آن است در مقايسه با ميانگين جهاني، در ايران 40 درصد انرژي بيشتر براي توليد كالا و خدمات مشابه مصرف مي شود.
دو شنبه ، ١٤ مرداد ١٣٩٨ ١١:٤٠ ادامه