برنامه هاي رونق توليد درشركتهاي توزيع برق عملياتي شد(5)
اختصاص بيش از70درصد برق شبكه توزيع زنجان به واحدهاي مولد

شركت توزيع برق زنجان درتبيين برنامه هاي عملياتي اين شركت درسال رونق توليد، ازاختصاص بيش از 70درصد فروش انرژي اين شركت به واحدهاي مولد صنعتي وكشاورزي خبرداد.
سه شنبه ، ٣١ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٣:٥٦ ادامه

برنامه هاي رونق توليد درشركتهاي توزيع برق عملياتي شد(4)
20مگاوات نيروگاه تجديد پذيرو CHPدرقزوين احداث مي شود

شركت توزيع برق قزوين در جهت تحقق شعار رونق توليد ،احداث 20مگاوات نيروگاه تجديدپذيررا ازجمله برنامه هاي عملياتي اين شركت در سال 98عنوان كرد.
دو شنبه ، ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٢:٣٣ ادامه

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي
19 خرداد تاريخ شروع اقدامات مديريت مصرف در خوزستان روز مديريت مصرف نام گذاري مي شود

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با بيان اينكه با اقدامات مديريت مصرف در سال گذشته يك و نيم برابر درآمد برق كشور صرفه جويي شده است، افزود: 19 خرداد كه تاريخ شروع اقدامات مديريت مصرف در سال گذشته در خوزستان بوده را به عنوان روز مديريت مصرف نام گذاري كرده ايم و در 19 خرداد پيش رو اعلام مي شود.
دو شنبه ، ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٩:٥٢ ادامه

پروژه حذف قبوض كاغذي در خراسان رضوي كليد خورد

معاون فروش و خدمات مشتركين شركت گفت: به منظور صرفه جويي در كاغذ و پيشبرد هرچه بهتر دولت الكترونيك، قبوض كاغذي برق در سال جاري حذف خواهد شد و قرار است قبوض مشتركين به صورت الكترونيكي صادر شود.
دو شنبه ، ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٩:٠٣ ادامه

برنامه هاي رونق توليد درشركتهاي توزيع برق عملياتي شد(3)
برق رساني به پروژه هاي عمراني بخش توليد درسمنان سرعت مي گيرد

برنامه هاي 17گانه شركت توزيع برق استان سمنان درجهت تحقق شعار رونق توليد درسال98عملياتي شد.
یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٢:٤٩ ادامه

برنامه هاي رونق توليد دربخش توزيع برق عملياتي شد(2)
طرحهاي جهادي توزيع برق خراسان شمالي درسال رونق توليد

شركت توزيع برق خراسان شمالي ازعملياتي شدن طرحهاي جهادي اين شركت متناسب با رويكردهاي شركت توانير درسال رونق توليد خبرداد.
شنبه ، ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٢:٤٠ ادامه

خسارت پنج ميليارد ريالي آتش سوزي به شبكه برق بازار تبريز /برنامه ريزي براي بازسازي شبكه برق بازار

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق تبريز گفت: برآورد خسارت آتش سوزي اخير به شبكه برق در بازار سرپوشيده تبريز، پنج ميليارد ريال است.
شنبه ، ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٩:١٥ ادامه

افزايش 4 درصدي مصرف برق خوزستان در نخستين ماه سال

مدير بازار برق شركت برق منطقه اي خوزستان از افزايش 4 درصدي پيك مصرف برق فروردين ماه امسال نسبت به پيك بار مدت مشابه سال قبل خبرداد.
شنبه ، ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٩:٠٦ ادامه