كانون تلاش اكيپ هاي برقي در سرپل ذهاب و مناطق اطراف

تازه ترين خبر برقي از مناطق وقوع زمين لرزه//2؛ مديرعامل توانير اعلام كرد:
با تلاش اكيپ هاي عملياتي، رفع مشكل شبكه هاي آسيب ديده با سرعت درحال انجام است.

آخرين وضعيت برقي در مناطق ايراني وقوع زمين لرزه//1

مديرعامل توانير خبرداد
در پي وقوع زمين لرزه در سليمانيه عراق و تداوم آن در مناطق غربي ايران، مديرعامل توانير از وارد عمل شدن اكيپ هاي عملياتي برق خبرداد.

تجديدپذيرها از جمله اولويت هاي برنامه انرژي ايران است

معاون توانير در همايش معرفي دستاوردهاي شركت وستاس دانمارك در زمينه نيروگاههاي بادي //
با هدف آشنايي با دستاوردهاي شركت وستاس دانمارك در زمينه نيروگاههاي بادي و مسائل مربوط به اتصال اين نيروگاهها به شبكه سراسري برق كشور، همايشي از سوي اين شركت با همكاري شركت توانير با حضور سفير دانمارك در تهران برگزار شد.