تازه ترین خبر ها

شستشوي 3 هزار و 500 دكل و پست بدون حمايت هاي صورت گرفته امكان پذير نبود

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان
مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: از حوادث 95 تاكنون 3 هزار 197 دكل و 329 پست در شبكه انتقال و فوق توزيع اين شركت براي مقابله با بحران گرد و غبار شستشو شده است.

عمليات بهينه سازي دو خط انتقال انجام شد

توسط شركت برق باختر صورت گرفت
در راستاي تحقق و تأمين برق مطمئن و پايدار در منطقه شمال استان مركزي ، عمليات بهينه سازي تهيه ، نصب و تعويض اسپيسر دمپر و ترميم هادي هاي فاز خطوط اناران-هيربد و اناران- مأمونيه به انجام رسيد .

برقرساني به روستاهاي بدون كد و دسترسي در دستور كار توانير

مجري طرح برقرساني روستايي كشور از برقرساني به روستاهاي بدون كد و دسترسي خبر داد و گفت: شركت توانير براي اين منظور برنامه ريزي كرده است.