چالش هاي پيش روي شركت هاي توزيع برق در تابستان امسال

مديرعامل شركت توانير عنوان كرد
مديرعامل شركت توانيرگفت: در سال جاري و به ويژه در فصل پيك، افزايش مصرف برق و كمبود نقدينگي از مهترين چالش هاي پيش روي شركت هاي توزيع نيروي برق كشور به شمار مي رود.

بي نيازي از توليد جديد انرژي در گرو اصلاح بدمصرفي برق است

وزير نيرو در جمع مديران عامل شركت هاي توزيع نيروي برق كشور
وزير نيرو گفت:بايستي با مديريت تقاضا بتوان محدوديت منابع را مديريت كرد. ما ضمن اصلاح بد مصرفي هاي موجود بايد بتوانيم با توجه به برنامه هاي ساير بخش ها متوجه تقاضاهاي پيش رو باشيم و با اعلام برنامه ها و پيش بيني هاي خود به آن ها جهت بدهيم.

ابلاغ سند جامع تعامل ايرانيان با منابع انرژي الكتريكي / تلاش براي تغير پارادايم هاي مصرف برق

معاون برق و انرژي وزير نيرو خبر داد
عاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به اينكه سند «تعامل ايرانيان با منابع انرژي الكتريكي» به زودي توسط وزير نيرو ابلاغ خواهد شد، گفت:مرحله نخست اين سند كه مربوط به سال 97 است با عنوان عبور از پيچ سال و مديريت تفاهم و همكاري مشاركت جو نام گذاري شده است.