آمادگي شركت هاي برق در منطقه تهران و فيروزكوه

دفتر مديريت بحران توانير به دنبال وقوع زمين لرزه در شهرستان دماوند اعلام كرد
براساس اعلام دفتر مديريت بحران توانير، شركت هاي تابعه و معين در آمادگي به سر مي برند.

همكاري تمام قد با سازندگان داخلي براي توليد تجهيزات مورد نياز برق

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي تاكيد كرد
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي گفت: با تمام توان جهت توسعه واحدهاي توليدي داخلي نهايت همكاري را خواهيم داشت.

مديرعامل جديد توزيع برق همدان آغاز به كار كرد

از امروز و در مراسمي با حضور معاون هماهنگي توزيع توانير
در اين مراسم كه مهندس محمد مهدي شهيدي به عنوان مديرعامل شركت توزيع نيروي برق همدان منصوب و از خدمات ارزنده مهندس حاج رضا تيموري تقدير شد.