در استان البرز
ارتباطات 63 كيلوولت پست فوق توزيع نظرآباد اصلاح شد

مجري طرح خطوط فوق توزيع شركت برق منطقه اي تهران اعلام كرد: با هدف استفاده بهينه از خطوط راكد موجود و بالا بردن قابليت اطمينان شبكه برق استان البرز، ارتباطات 63 كيلوولت پست نظر آباد اصلاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.
یکشنبه ، ٢٢ مهر ١٣٩٧ ١٥:١٤ ادامه

براي اولين بار در كشور
سامانه برداشت اطلاعات انشعابات غيرمجاز (سباغ) اجرا شد

با همت كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه سامانه برداشت اطلاعات انشعابات غير مجاز (سباغ) در اين شركت اجرايي شد تا اين سامانه بتواند در كاهش تلفات برق موثر باشد.
یکشنبه ، ٢٢ مهر ١٣٩٧ ١٥:٠٧ ادامه

تيرهاي چوبي برق شهرستان قروه كردستان طعمه حريق شد

در پي آتش سوزي در اطراف مزارع قروه تعداد زيادي پايه چوبي شبكه برق اين شهرستان طعمه حريق شد.
یکشنبه ، ٢٢ مهر ١٣٩٧ ١٥:٠٣ ادامه

همكاري توزيع برق جنوب كرمان و پژوهشگاه نيرو در تجاري سازي تحقيقات

اين تفاهم نامه به منظور استفاده از ظرفيت هاي طرفين و بهره برداري از دانش فني و تجاري سازي نتايج تحقيقات پروژه هاي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان منعقد شده است.
یکشنبه ، ٢٢ مهر ١٣٩٧ ١٥:٠١ ادامه

برقدار شدن خط 132 كيلو ولت ايثار – جايزان در خوزستان

عمليات احداث ورود و خروج خط 132 كيلو ولت ايثار- جايزان در پست آغاجري شركت برق منطقه اي خوزستان به طول 22 كيلومتر خاتمه يافته و برقدار شد.
یکشنبه ، ٢٢ مهر ١٣٩٧ ١٤:٥٨ ادامه

توسط شركت برق منطقه اي سمنان انجام شد
؛ بررسي راهكار هاي موثر جبران تبعات تغييرات نرخ ارز ،كنترل و كاهش تبعات ناشي از آن

به منظور بررسي راهكار هاي موثر جبران تبعات تغييرات نرخ ارز ،كنترل و كاهش تبعات ناشي از آن در قراردادهاي جاري و آتي شبكه انتقال و فوق توزيع صنعت برق از سوي شركت برق منطقه اي سمنان با همكاري شركت توانير ، كارگاه حل مسئله به روش مديريت ارزش برگزار گرديد.
یکشنبه ، ٢٢ مهر ١٣٩٧ ٠٨:٥٩ ادامه

معاون خدمات مشتركين توزيع برق هرمزگان
65 درصد برق هرمزگان در بخش خانگي مصرف مي شود

معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان هرمزگان گفت: حدود 65 درصد مصرف برق استان توسط مشتركين خانگي است.
شنبه ، ٢١ مهر ١٣٩٧ ١١:١٦ ادامه

هشدار به استفاده كنندگان انشعابات غير مجاز در كرمانشاه
اجراي مفاد قانون مجازات انشعابات غير مجاز با جديت دنبال مي شود

شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه در راستاي جمع آوري هرگونه انشعاب غيرمجازو رسيدگي به درخواست هاي تامين برق، آمادگي خود را جهت برقراري انشعابات قانوني و مجاز برق، براي كليه متقاضيان در استان كرمانشاه اعلام كرد.
شنبه ، ٢١ مهر ١٣٩٧ ١١:١٢ ادامه