تازه ترین خبر ها

كاهش 4 هزار مگاواتي مصرف برق در روز وقوع پيك

در همايش بررسي سامانه مديريت پيك بار عنوان شد
معاون دفتر مديريت مصرف برق توانير از 4200 مگاوات كاهش بار همزمان با روز پيك شبكه سراسري با كمك برنامه هاي مديريت بار و مصرف انرژي از سوي شركتهاي توزيع و برق منطقه اي در تابستان امسال خبر داد.

نيروگاههاي خوزستان در پنج ماهه امسال 17851 گيگاوات ساعت برق توليد كردند

معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي خوزستان
معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: ظرفيت منصوبه توليد نيروي برق استان خوزستان برابر 13196 مگاوات ساعت مي باشد كه ظرفيت منصوبه در بخش آبي 8169 مگاوات و در بخش حرارتي 5027 مگاوات است كه با توجه به نياز شبكه سراسري و همچنين برنامه تعميرات واحدهاي توليدي ،كل توليد برق استان در پنج ماهه امسال برابر 17851 گيگاوات ساعت بوده است.

برابري هزينه هاي مجوزات حفاري احداث خط با احداث كانال در گيلان

مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان خبر داد
هزينه اخذ مجوزات حفاري احداث يك كيلومتر خط در استان گيلان در سال 95 برابر هزينه احداث كانال آن خط مي باشد.