شركت توانير در راستاي راهبرد شايسته گزيني وزارت نيرو در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت هاي برابر براي همه افراد واجد شرايط عمومي و تخصصي خدمت گزاري، فراخوان انتخاب مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ را منتشر كرد.
معاون شركت توانير
«غلامعلي رخشاني مهر» روز چهارشنبه در نشست شوراي پايايي سال 1400 در شركت برق باختر در اراك، افزود: گرماي زودرس امسال شرايط مصرف برق را نسبت به سال هاي گذشته متفاوت كرده و عبور از وضعيت شكننده كنوني نيازمند برنامه ريزي دقيق تر و همكاري مشتركان انرژي است و بايد مديريت مصرف به صورت آگاهانه در تمامي بخش ها اعمال شود.
معاون تحقيقات و منابع انساني توانير نامه اي جديد درخصوص آزمون تغيير حالت اشتغال خطاب به مديران عامل شركت هاي توزيع برق كشور ارسال كرد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق خوزستان در نشست با مديركل صدا و سيما تاكيد كرد
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق خوزستان در نشست با مسلم رحيمي؛ مديركل صدا و سيماي مركز خوزستان با اشاره به كاهش نزولات آسماني و ورودي آب سدها و در ادامه آن افت توليد برق، خواستار همكاري ادارات، مردم و رسانه ها در راستاي كاهش مصرف برق شد.

پيگيري رفع مشكلات برقي شهرك هاي صنعتي پايتخت و دو استان همجوار

"مهندس كردي" مديرعامل شركت شركت برق منطقه­ اي تهران در چهارمين نشست پيگيري پروژه هاي حياتي اين شركت ، پيگيري پروژه هاي تامين برق در شهرك­هاي صنعتي حوزه تحت پوشش شركت را مورد تاكيد قرار داد.
چهار شنبه، ٢٢ اردیبهشت ١٤٠٠ ١٢:٢٢ ادامه

تحويل 20 هزار دستگاه مولد برق خورشيدي قابل حمل مصداق كامل حمايت وزارت نيرو از عشاير است

طرح تحويل 20 هزار دستگاه مولد برق خورشيدي قابل حمل به عشاير كشور امروز با حضور وزير نيرو آغاز شد.
سه شنبه ، ٢١ اردیبهشت ١٤٠٠ ١٤:٥١ ادامه

مديرعامل توانير
بهارستان طرحي كاملا روستا محور است/ همكاري دولت و مجلس در اين طرح متبلور شد

با حضور وزير نيرو، طرح بهارستان (بهسازي شبكه برق روستاهاي ايران) به طور رسمي آغاز و همزمان فاز نخست اين طرح با بهره برداري از بهسازي شبكه برق 560 روستا كليد خورد.
سه شنبه ، ٢١ اردیبهشت ١٤٠٠ ١٤:٣٢ ادامه

با هدف مديريت مصرف
رصد و پايش برق مصرفي دستگاه هاي اجرايي پايتخت آغاز شد

با تشكيل 250 گروه ارزياب، طرح رصد و پايش برق مصرفي دستگاه هاي اجرايي پايتخت آغاز شد.
دو شنبه ، ٢٠ اردیبهشت ١٤٠٠ ١٤:١٢ ادامه

پديده روبه افزايش مصرف خاموش برق

معاون خدمات مشتركين توزيع برق شيراز گفت: امروزه با توجه به رشد روز افزون فناوريهاي جديد و تغيير سبك زندگي، با افزايش قابل ملاحظه مصرف برق مواجه هستيم.
سه شنبه ، ٢١ اردیبهشت ١٤٠٠ ٠٨:٠٠ ادامه