مقاله پيک برق شماره 455

شناخت‌ ويژگي‌هاي‌ گرمايش‌ و سرمايش‌ منطقه‌اي‌ و نحوه‌ كاربرد آنها

شناخت‌ ويژگي‌هاي‌ گرمايش‌ و سرمايش‌ منطقه‌اي‌ و نحوه‌ كاربرد آنها
مريم‌ كارگر نجفي‌ - مشاور وزير نيرو در امور زنان‌ ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

يادداشت هفته پيک برق شماره 455

يادداشت‌ هفته‌

نيروگاههاي‌ آبي‌ حافظ محيطزيست‌ و توسعه‌ پايدار
با آغاز به‌ كار نيروگاه‌ سد مارون‌در بهبهان‌ و خبر وارد مدارشدن‌ نيروگاه‌ كارون‌ 3 درپايان‌ امسال‌، موضوع‌نيروگاههاي‌ آبي‌ و ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

آنسوي مرزها پيک برق شماره 455

آنسوي مرزها

تقاضاي‌ بهبود توزيع‌ برق‌ دركنيا
يك‌ عضو شوراي‌ شهر در كنياخواستار بهبود شرايط توزيع‌ برق‌ دراين‌ كشور شد.
به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ فرانسه‌، فيليپ‌گريتون‌ (Philip Gretton) اعلام‌ كردكه‌ در بعضي‌ ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

تازه هاي انتشار پيک برق شماره 455

تازه‌هاي‌ انتشار

دوازدهمين‌ شماره‌ گلهاي‌ زندگي‌ انتشار يافت‌
دوازدهمين‌ شماره‌ گلهاي‌ زندگي‌ ويژه‌نامه‌ فرزندان‌ ممتاز كاركنان‌ شركت‌ توانير از سوي‌ روابطعمومي‌ و امور بين‌الملل‌ توانير ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

اخبار صنعت برق پيک برق شماره 455

اخبار صنعت برق

برگزاري‌ دوره‌ آموزشي‌ طرح‌بهسامان‌ در برق‌ منطقه‌اي‌گيلان‌
به‌ منظور گسترش‌ دادن‌ فرهنگ‌مصرف‌ بهينه‌ انرژي‌ در خانه‌ و خانواده‌دوره‌ آموزشي‌ طرح‌ بهسامان‌ در برق‌منطقه‌اي‌ ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

در عرصه ورزش پيک برق شماره 455

اخبار ورزشي‌

صعود دو تن‌ از بانوان‌ شاغل‌توزيع‌ برق‌ كردستان‌ به‌ قله‌علم‌كوه‌
دو تن‌ از بانوان‌ شاغل‌ در توزيع‌برق‌ كردستان‌ به‌ قلم‌ علم‌كوه‌ صعودكردند.
به‌ گزارش‌ روابط عمومي‌ ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

گفت و گو پيک برق شماره 455

گفت‌وگو با دكتر شهرام‌ چهل‌ گردي‌ ساماني‌ مدير ديسپاچينگ‌ ملي‌

گفت‌وگو با دكتر شهرام‌ چهل‌ گردي‌ ساماني‌ مدير ديسپاچينگ‌ ملي‌
قله‌ مصرف‌ برق‌ در تابستان‌ آينده‌ از شب‌ به‌ روز تغيير ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

گزارش هفته پيک برق شماره 455

سهم‌ سيستم‌هاي‌ اطلاعات‌ جغرافيايي‌ در توسعه‌ صنعت‌برق‌

مروري‌ بر عملكرد توانير در پي‌ريزي‌ سيستم‌ >Gis< صنعت‌برق‌
سهم‌ سيستم‌هاي‌ اطلاعات‌ جغرافيايي‌ در توسعه‌ صنعت‌برق‌
گزارش‌ از: ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

صفحه اول پيک برق شماره 455

وزير نيرو: فاز اول‌ نيروگاه‌ كارون‌ 3 تا پايان‌ امسال‌ آماده‌ بهره‌برداري‌ مي‌شود

تا پايان‌ امسال‌، فاز اول‌ نيروگاه‌ كارون‌ 3 آماده‌ بهره‌برداري‌ شده‌ تا در سال‌ آينده‌ 2 هزار مگاوات‌ انرژي‌ ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

مقاله پيک برق شماره 454

رمز و رازهاي مديريت موفق

رمز و رازهاي مديريت موفق
محمد كوهيان - شركت برق منطقهاي باختر

رمز و راز يك‌ مديريت‌ موفق‌چيست‌؟ و يك‌ مدير چگونه‌ مي‌تواند بابه‌كارگيري‌ همه‌ عوامل‌ و ابزارها درپيشرد امور ...

شنبه ، ١١ مهر ١٣٨٣

الو گوش به زنگ پيک برق شماره 454

الو گوش به زنگ 3851

(قرارداد موقت شرايط ارايه تسهيلات

از كاركنان شركت توزيع برق استانمركزي شهرستان اراك هستم. از ابتداي امسال قراردادهاي دائم كاركنان به قراردادهاي موقت تبديل شده و مسوولان اين شركت ارايه ...

شنبه ، ١١ مهر ١٣٨٣

يادداشت هفته پيک برق شماره 454

يادداشت هفته

حضور موثر بخش غيردولتي در سرمايه گذاريهاي صنعت برق

ميزان مصرف برق در جامعه روبه توسعه، روز به روز فزوني مي گيرد، به گونه اي كه مصرف برق آن گونه كه مسوولان بلندپايه صنعت برق عنوان مي كنند از رشد ...

شنبه ، ١١ مهر ١٣٨٣

آنسوي مرزها پيک برق شماره 454

آنسوي مرزها

بلاروس‌ برق‌ بيشتري‌ به‌ لهستان‌صادر مي‌كند

كشور بلاروس‌ ميزان‌ صادرات‌برق‌ به‌ لهستان‌ را در ماههاي‌ آخر سال‌جاري‌ افزايش‌ مي‌دهد.

به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ اينترفاكس‌(interfax)، ...

شنبه ، ١١ مهر ١٣٨٣

اخبار صنعت برق پيک برق شماره 454

اخبار صنعت برق

برگزاري‌ گردهمايي‌ فصلي‌كميته‌ ملي‌ انرژي‌

گردهمايي‌ فصلي‌ كميته‌ ملي‌انرژي‌ با عنوان‌ بهره‌ ماكمانه‌ نفت‌ و گازششم‌ مهر ماه‌ برگزار مي‌شود.

براساس‌ گزارش‌ كميته‌ ملي‌ ...

شنبه ، ١١ مهر ١٣٨٣

در عرصه ورزش پيک برق شماره 454

خبار كوتاه‌ ورزشي‌

توزيع‌ برق‌ مشهد

ة كيومرث‌ ظريفي‌ كريمي‌ فرزند مهندس‌ هادي‌ ظريفي‌ كريمي‌ درحوزه‌ ستادي‌ توزيع‌ برق‌ مشهد در مسابقات‌ انفرادي‌ شنا ودانشجويان‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ و ...

شنبه ، ١١ مهر ١٣٨٣

گفت و گو پيک برق شماره 454

گفت‌وگو با مهندس‌ بهمن‌ غلامپور رييس‌ گروه‌ آموزش‌ دفتر منابع‌ انساني‌ شركت‌ توانير

گفت‌وگو با مهندس‌ بهمن‌ غلامپور رييس‌ گروه‌ آموزش‌ دفتر منابع‌ انساني‌ شركت‌ توانير
دستورالعمل‌ جذب‌ و آموزش‌ ...

شنبه ، ١١ مهر ١٣٨٣

گزارش هفته پيک برق شماره 454

گزارشي از حضور كوهنوردان صنعت برق در نخستين صعود سراسري وزارت نيرو

گزارشي از حضور كوهنوردان صنعت برق در نخستين صعود سراسري وزارت نيرو

سرود همبستگي برفراز قله آرارات

گزارش از: قدرت ا...عليزاده


فتح قله ...

شنبه ، ١١ مهر ١٣٨٣

صفحه اول پيک برق شماره 454

ضريب‌ تخفيف‌ بهاي‌ ديماند براي‌ صنايع‌ همكار با مديريت‌ مصرف‌ اعمال‌ مي‌شود

ضريب‌ تخفيف‌ بهاي‌ ديماند علاوه‌ بر اعمال‌ تخفيف‌بهاي‌ انرژي‌ براي‌ صنايع‌ همكار با برنامه‌ تعطيلات‌ وتعميرات‌ ...

شنبه ، ١١ مهر ١٣٨٣

مقاله پيک برق شماره 453

حسابداري نيروي انساني

حسابداري نيروي انساني
علي راعي - مدير روابط عمومي شركت برق منطقه اي خراسان
قسمت دوم و آخر

در شماره گذشته قسمت اول نوشتار حسابداري نيروي انساني باعنوانهاي وظايف حسابداري منابع انساني، ...

شنبه ، ٠٤ مهر ١٣٨٣

يادداشت هفته پيک برق شماره 453

چشم‌انداز انرژيهاي‌ نو در تأمين‌ برق‌

5رشد روزافزون‌ تقاضاي‌انرژي‌، افزايش‌ استانداردهاي ‌زندگي‌، مشكلات‌ زيست‌محيطي‌ و... موجب‌ شده‌ تا هر روزشاهد پيشرفتهايي‌ در زمينه‌فناوري‌ استفاده‌ از ...

شنبه ، ٠٤ مهر ١٣٨٣