صفحه 1 از 1

راهيان نور غرب

-
شنبه ، ٢٩ شهریور ١٣٩٣، ادامه

گزارش سفر استاني

-
یکشنبه ، ١٣ بهمن ١٣٩٢، ادامه

برنامه هاي هفته بسيج

-
سه شنبه ، ٠٥ آذر ١٣٩٢، ادامه

شركت در مراسم صبحگاه هفته بسيج

-
سه شنبه ، ٠٥ آذر ١٣٩٢، ادامه

برنامه كوه پيمايي همكاران در ارتفاعات لواسان منطقه آهار

برنامه كوه پيمايي همكاران در ارتفاعات لواسان منطقه آهار در روز پنجشنبه مورخ 4/3/91 برگزار شد. در اين برنامه 60 نفر از همكاران حضور داشتند. معاونت تربيت بدني حوزه مقاومت ...
شنبه ، ٠٦ خرداد ١٣٩١، ادامه

برنامه تير اندازي در دورشته تفنگ بادي و تيرو كمان

برنامه تير اندازي در دورشته تفنگ بادي و تيرو كمان به مناسبت سي وسومين فجر انقلاب اسلامي
معاونت تربيت بدني حوزه مقاومت بسيج شرکت توانير
در رشته تير کمان اقايان ...
سه شنبه ، ١٨ بهمن ١٣٩٠، ادامه

گزارش تصويري اردوي فرزندان بسيج پاييز 1390

گزارش تصويري اردوي فرزندان بسيج پاييز 1390

گزارش تصويري 5 آذر همايش بسيج

گزارش تصويري 5 آذر همايش بسيج

گزارش تصويري كو هپيمائي هفته دفاع مقدس بسيج منطقه لالون

گزارش تصويري كو هپيمائي هفته دفاع مقدس بسيج منطقه لالون
یکشنبه ، ٢٧ آذر ١٣٩٠، ادامه
صفحه 1 از 1