صفحه 1 از 1

طرح بهينه سازي و افزايش كارايي توليد برق

بررسي و انتخاب يك نمونه كنتور گاز بمنظور اندازه گيري انرژي حرارتي سوخت گاز
چهار شنبه، ١٢ تیر ١٣٨٧، ادامه

برقگيرهاي با فواصل هوايي و اكسيد فلزي

مروري بر:اصول عملكرد،ساختار،(حمل و نقل و نصب)،نگهداري و آزمايشات در ايستگاه
چهار شنبه، ١٢ تیر ١٣٨٧، ادامه

تهيه دستورالعمل هاي تست تجهيزات و آزمايشات راه اندازي پروژه هاي طرح افزايش كارايي توليد

گزارش امكان سنجي استفاده از سيستم خنك كن هواي ورودي فاگ در نيروگاههاي سيكل تركيبي كازرون و كرمان
یکشنبه ، ٠٢ تیر ١٣٨٧، ادامه

طرح بهينه سازي و افزايش كارايي توليد برق

گزارش:امكان سنجي افزايش راندمان احتراق در بويلر نيروگاه هاي بخاري قديمي و كاهش آلودگي ناشي از احتراق در آنها با استفاده از سيستم تنظيم نسبت هوا به سوخت
یکشنبه ، ٠٢ تیر ١٣٨٧، ادامه

MAPNA Simulator

-
یکشنبه ، ١٩ خرداد ١٣٨٧، ادامه
صفحه 1 از 1