صفحه 1 از 1

توصيه‌هاي حفاظتي در رابطه با همسايگان

يکي از روش‌هاي ساده و بسيار خوب براي افزايش امنيت، برقراري روابط حسنه با همسايگان است. اغلب گفته مي‌شود حصار خوب همسايگان خوب مي‌سازد، ولي اين شامل همه حقايق نيست؛ ...

توصيه هاي حفاظتي درخصوص اقلام پستي

1-هرگز اقلام پستي و نامه هاي مشكوك و غيرقابل انتظار را از كسي دريافت نكنيد. اطمينان يابيد كه كاركنان دفتري نحوه برخورد با نامه­ ها يا بسته ­هاي مشكوك را مي­دانند، به ...
یکشنبه ، ١٣ آبان ١٣٩٧، ادامه

توصيه هاي حفاظتي درخصوص خودرو

تروريست نمي¬تواند بدون دسترسي به خودروي شما، بمب يا مواد منفجره را در آن كار بگذارد. به همين دليل اتخاذ اقدامات حفاظتي در مورد سرقت خودروي شما در جاهايي كه احتمال ...
یکشنبه ، ١٣ آبان ١٣٩٧، ادامه
صفحه 1 از 1