تست

-
شنبه ، ١٩ مرداد ١٣٩٨، - پارسي ادامه

ارايه مدلي جديد با هدف يكپارچه سازي سيستم هاي نرم افزاري سازمان ها با استفاده از معماري گذرگاه سرويس سازماني (ESB)

«شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي» محمودي فراهاني, سعيد و عباس کريمي، 1396، ارايه مدلي جديد با هدف يکپارچه سازي سيستم هاي نرم افزاري سازمان ها با استفاده از معماري ...
یکشنبه ، ٠٦ مرداد ١٣٩٨، - پارسي ادامه

ارايه مدلي جديد به منظور استقرار سامانه GIS مبتني بر معماري گذرگاه سرويس سازماني - (ESB) مطالعه موردي شركت هاي توزيع برق

«شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي» محمودي فراهاني, سعيد و عباس کريمي، 1396، ارايه مدلي جديد به منظور استقرار سامانه GIS مبتني بر معماري گذرگاه سرويس سازماني - (ESB) مطالعه ...
یکشنبه ، ٠٦ مرداد ١٣٩٨، - پارسي ادامه

ماهنامه شبكه انتقال - شماره 23

-
یکشنبه ، ٠٦ مرداد ١٣٩٨، ادامه

ليست مقالات پذيرفته شده در بيست و چهارمين كنفرانس شبكه هاي توزيع

مورخ 29و30 خردادماه -سال 98
سه شنبه ، ٠١ مرداد ١٣٩٨، - پارسي ادامه

معماري مرجع شركت‌هاي برق منطقه‌اي

«شرکت برق منطقه اي تهران» اقيري، حميدرضا، ايمان رکوعي، رضا کرمي، امين عدالت پور و آزرم دهستاني، 1396، معماري مرجع شرکت‌هاي برق منطقه‌اي، سي و دومين کنفرانس بين ...
یکشنبه ، ٢٣ تیر ١٣٩٨، - پارسي ادامه

مدل مفهومي معماري سازماني ارايه خدمات دولت الكترونيك در شركت توزيع نيروي برق

«شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان» محمودي صالح آباد, ايمان و فردين حسين زاده، 1396، مدل مفهومي معماري سازماني ارايه خدمات دولت الکترونيک در شرکت توزيع نيروي برق، ...
شنبه ، ٢٢ تیر ١٣٩٨، - پارسي ادامه