كشف يكصد دستگاه غير مجاز رمز ارز در قلب پايتخت / مصرف برق معادل 100 خانوار در توليد غيرمجاز ارز ديجيتال مصرف مي شد

بازرسان منطقه برق مولوي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ موفق به كشف يك مركز غير مجاز توليد رمز ارز با حدود يكصد دستگاه "ماينر" شدند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ؛ "محسن خوش صفت" مدير دفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري اين شركت با اعلام خبر كشف حدود يكصد دستگاه "ماينر" در پايتخت، در تشريح اين خبر اظهار كرد: طبق بررسي هاي انجام شده توسط بازرسان منطقه برق مولوي مبني بر نگهداري غير قانوني دستگاه هاي استخراج ارز ديجيتال "ماينر"، پرونده ويژه اين در اين خصوص تشكيل و اين موضوع به پليس امنيت اقتصادي تهران نيز ارجاع شد.
وي ادامه داد: در همين راستا با هماهنگي هاي مقام هاي قضايي و با تشكيل تيمي از كارآگاهان توسط نيروي انتظامي به محل مورد نظر اعزام و در يك عمليات از يك واحد مسكوني يكصد دستگاه توليد رمز ارز كشف و ضبط شد.
مدير "دفتر نظارت بر لوازم اندازه گيري" افزود : هم چنين طبق بررسي هاي كارشناسان اين شركت مشخص شد كه اين مزرعه غير مجاز دستگاه با مصرف برقي در حدود 600 آمپر كه معادل مصرف 100 خانوار است و با تعرفه برق خانگي به صورت غير مجاز اقدام به توليد ارز ديجيتال مي كرد.

کد خبر : 97159
تاریخ : دو شنبه ، ١٣ اردیبهشت ١٤٠٠ ١٥:١٨
تعداد بازديد : ٥٦
فرستنده خبر : روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ