بازديد وزير برق عراق از قابليتهاي پيشرفته مركز پايش صنعت برق

وزير برق عراق در مراسمي به ميزباني مديرعامل توانير از قابليتهاي مركز پايش صنعت برق و پيشرفتهاي صنعت برق ايران در هوشمندسازي شبكه ،كاهش تلفات و كنترل مصرف برق بازديد كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير،  در نشست ماجد مهدي حنتوش وزير برق عراق با مهندس متولي زاده مدير عامل شركت توانير ،خلاصه اي از قابليتهاي مركز پايش و دستاوردهاي صنعت برق ايران در كاهش تلفات ،هوشمند سازي شبكه و كنترل مصرف برق تشريح شد.

مدير عامل توانير كنترل مصرف برق را از قابليتهاي مهم مركز پايش صنعت برق عنوان كرد كه صنعت برق را قادر مي سازد در زمان كمبود توليد ،به جاي اعمال خاموشي ،بار شبكه را مديريت كند.
وي افزود: تجهيز شبكه به كنتورهاي هوشمند ،اطلاعات دقيقي را به تفكيك هر شهر و هر پست در دسترس قرار داده و تمامي مشتركان بزرگ به اين كنتورها مجهز شدند و بار مصرفي آنها به طور لحظه اي قابل رويت است.
مديرعامل توانير در پاسخ به پرسش وزير برق عراق در خصوص ارايه برق رايگان به مشتركان كم مصرف اظهار داشت: سال گذشته مصوبه اي از سوي دولت صادر شد كه مشتركان كم مصرف از مزاياي برق رايگان بهره مند شوند و امروز 7.5 ميليون مشترك در كشور از مزاياي برق رايگان استفاده مي كنند و در مقابل مشتركان پر مصرف هزينه بيشتري مي پردازند.
در ادامه اين مراسم مهندس صمدي مدير كل فني مهندسي توزيع خلاصه اي از اقدامات كاهش تلفات صنعت برق و رسيدن تلفات از 15 درصد به زير 10 درصد طي 6 سال ارايه و به تبيين اقدامات مرحله بندي شده توانير در اين خصوص از جمله نصب كنتورهاي هوشمند در تمامي نقاط ورودي شبكه توزيع ، كاهش شعاع تغذيه پستهاي برق ، باز مهندسي شبكه ،بهبود كيفيت تجهيزات و غيره پرداخت و از نصب همزمان كنتورهاي هوشمند در مجتمع هاي تجاري و مسكوني خبر داد.
وي از جمله اقدامات را تبديل 54 هزار كيلومتر شبكه به سيم روكش دار و توسعه شبكه هاي فشار متوسط عنوان كرد و اين اقدامات را با كاهش تلفات از 44 درصد به 4 درصد در برخي مناطق جنوبي كشور همراه دانست و افزود:يكي از پروژه هاي كاهش تلفات كشور در مشهد تلفات را از 23 درصد به كمتر از 4 درصد رساند كه به عنوان يكي از تجارب برتر كاهش تلفات در دنيا توسط يكي از موسسات معتبر اروپايي منتشر شد.
مهندس صمدي تعمير كنتورهاي معيوب ،جمع آوري 1.5 ميليون برق غير مجاز و نصب كنتورهاي روشنايي معابر طي 6 سال را از ديگر اقدامات برشمرد كه با 620 ميليون دلار هزينه همراه دانست كه 10 برابر منافع براي صنعت برق به همراه داشت.
در ادامه دكتر ياقوتي مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين توانير مديريت بار را يكي از پروژه هاي استراتژيك صنعت برق ذكر كرد كه به عنوان يكي از قابليتهاي مركز پايش صنعت برق و در قالب برنامه هاي پاسخگويي بار اجرا مي شود و اجراي اين برنامه در تابستان سال گذشته و در گرمترين روز سال 5660 مگاوات از بار شبكه را كاهش داد كه در مقايسه با اجراي اين برنامه در ساير كشورها مانند كره و امريكا در نوع خود بي نظير و حاكي از استفاده بهينه از سرمايه گذاري انجام شده است.
وي تجارب موفق مديريت بار از طريق مركز پايش صنعت برق را از دانش بالايي برخوردار دانست كه مي تواند نزديك به 10 درصد بار شبكه را به طور منظم مديريت كند.
در ادامه اين مراسم مهندس صبوري مديرعامل توزيع برق تهران بزرگ به تبيين اقدامات اين شركت در هوشمندسازي مديريت حوادث و اتفاقات در كلانشهر تهران و معرفي قابليت سامانه ها و خودروهاي عملياتي  نوين اين شركت پرداخت.
بازديد از كنتورهاي هوشمند مجموعه دشت بهشت و كابلهاي خودنگهدار شبكه توزيع تهران از ديگر برنامه هاي وزير برق عراق و هيات همراه در اين مراسم بود.

کد خبر : 97154
تاریخ : دو شنبه ، ١٣ اردیبهشت ١٤٠٠ ١٤:٣١
تعداد بازديد : ٧٧
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور