استاندار خوزستان

صنعت برق هر تصميمي بگيرد آن را اجرايي خواهيم كرد

استاندار خوزستان با اشاره به بحث كاهش ساعت كاري ادارات براي مديريت مصرف برق در استان گفت: وزارت نيرو و صنعت برق هر تصميمي را در اين خصوص بگيرد ما آن را اجرايي خواهيم كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، قاسم سليماني دشتكي شامگاه  در جلسه صنعت برق خوزستان با حضور معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و معاون هماهنگي توزيع شركت توانير، با توصيف عملكرد خوب صنعت برق استان، اظهار كرد: در سدهايي كه داراي نيروگاه برق آبي هستند تلاش شده تا وضعيت آب آن ها به شكلي نباشد كه به توليد برق براي استان و كشور لطمه اي وارد شود.
وي عنوان كرد: در هفته هاي اخير جلسات بسياري را در زمينه تنش آبي كه ممكن است براي آب شرب، آب كشاورزي، نيشكر، صنعت و... به وجود بيايد برگزار شده است تا وضعيت را بررسي كنيم.
استاندار خوزستان افزود: يكي از مهمترين جمع بندي هاي اين جلسات آن بوده كه از آب سدها براي شرب و كشاورزي در حدي استفاده شود كه به توليد برق لطمه اي وارد نشود.
سليماني دشتكي با اشاره به بحث كاهش ساعت كاري ادارات براي مديريت مصرف برق در استان گفت: صنعت برق هر تصميمي را در اين خصوص بگيرد ما آن را اجرايي خواهيم كرد. در اين زمينه محدود شدن ساعت كاري ادارات و استفاده از ديزل ژنراتورهاي ادارات و امكانات آن ها براي تامين برق مورد نياز استان از اقدامات مورد نظر است كه اجرايي خواهد شد.

کد خبر : 97146
تاریخ : دو شنبه ، ١٣ اردیبهشت ١٤٠٠ ١٠:٠٣
تعداد بازديد : ٤٠
فرستنده خبر : حسن دهقاني