تامين برق تابستان 1400منوط به الزام مديريت مصرف

معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري مركزي گفت:تامين برق تابستان 1400منوط به مديريت مصرف همه بخش ها به ويژه صنايع استان است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي بر ق استان مركزي،تامين
سعيد فرخي در جلسه كار گروه گذر از پيك مصرف برق1400 ،بابيان اين مطلب افزود:باتوجه به شرايط حساس پيشرو ،تامين برق بدون مشاركت صنايع و مردم استان محقق نخواهد شد.
وي بابيان اينكه در سال 99دستگاه هاي اجرايي همكاري خوبي با صنعت برق براي گذر از پيك مصرف داشتند،امسال هم همه بايد با برنامه ريزي دقيق پاي كار باشند.
فرخي با بيان اينكه مصرف برق كشور گرچه به دليل گرماي زودرس، از همان اوايل فروردين ماه روند متفاوت به خود گرفته و روند افزايشي مصرف به همراه گسترش بيماري كرونا در كشور نيز نگراني هايي را در باره امكان تامين به موقع برق ايجاد كرده است لذا عبور از اين بحران مستلزم مشاركت مردم به ويژه الزام صنايع استان در طرح هاي صرفه جويي مصرف برق است.

ضرورت اسقرارمولدهاي اضطراري تامين برق در مراكز حساس

مديركل پدافندغيرعامل استانداري مركزي نيز گفت:وجود مولدهاي اضطراري تامين برق در مراكز حساس وحياتي آسيب پذيري ها را كاهش مي دهد و ضرورتي جدي است.

مسعود فراهاني افزود:
همه دستگاه ها به ويژه مراكز حساس و حياتي خود را مجهز به مولدهاي اضطراري كنند تا در زمان بروز قطع برق،آسيب كمتري ببيند و وقفه اي در ارايه خدمت نداشته باشند.

كاهش روشنايي اضافي معابر و پارك ها
مدير كل مديريت بحران استانداري مركزي هم بر كاهش روشنايي اضافي پارك ها، معابر و روشنايي بين راهي تاكيد كرد.
حميدغياثي بابيان اينكه خاموش كردن يك لامپ اضافي مي تواند زمينه صرفه جويي 10درصدي را در استان مهيا كرده و از خاموشي هاجلوگيري كند،افزود:از شهروندان انتظار داريم با مديريت مصرف و صرفه جويي در مصرف انرژي به همكاران شركت تو زيع نيروي برق كمك كنند تا نيازهاي انرژي تامين شود.
تامين برق تابستان امسال با شرايط كنوني بسيار دشوار است

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي نيزدر اين جلسه گفت: تامين بر ق وگذر از پيك مصرف تابستان امسال با شرايط كنوني، بسيار حساس،دشوار و سخت است.

محمد اله داد افزود: تامين برق پايدار به دليل شرايط ناشي از كرونا به ويژه ضرورت بسيار بالاي تامين برق مراكز درماني و همچنين كم آبي سدها، افزايش گرماي هوا و قرار داشتن در ايام انتخابات، نسبت به سالهاي گذشته بسيار بيشتر است.

مدير عامل شركت توز يع برق استات مركزي ،مصارف روزافزون استخراج غير مجاز رمز ارز ها ،فروش 20 هزار انشعاب به متقاضيان و همچنين رشد مصرف 180
مگاواتي در بخش هاي صنعت و كشاورزي وتداوم شرايط كرونايي و حضور طولاني تر مشتركين در منازل از دلايل اصلي افزايش بار و مصرف در سال جاري است.

وي بابيان اينكه در استان مركزي در روزهاي آغازين ارديبهشت ماه سال جاري 24در صد رشد مصرف در باره زماني مشابه نسبت به سال قبل داشته ايم،افزود:70درصد مصرف برق در حوزه توليد است لذا همكاري صنايع يك ضرورت اجتناب ناپذير براي گذر موفق از پيك 1400 است.

اله داد گفت :تنظيم برنامه كاري هفتگي صنايع براي كاهش مصرف برق به صورت يك روز در هفته براي تابستان پيش رو ضروري است.

در اين جلسه بر انسجام بيشتر دستگاه هاي اجرايي برنظارت مديريت مصرف برق،قطع برق مزارع ماينرها،اطلاع رساني جدي و مستمر صداو سيما،تغيير ساعات كاري ادارات در تابستان و مشاركت جهاد كشاورزي جهت جلب همكاري كشاورزان تاكيد شد .

کد خبر : 97114
تاریخ : شنبه ، ١١ اردیبهشت ١٤٠٠ ١١:٢٧
تعداد بازديد : ٦٦
فرستنده خبر : مريم آجرلي