نخستين مانور كشوري اعمال محدوديت در مصارف ساختمانهاي اداري زير مجموعه وزارت نيرو

با هدف الگوسازي در ايجاد فرهنگ بهينه مصرف و آمادگي براي مديريت سهميه انرژي براي كليه ساختمانهاي دستگاه هاي اجرايي و اداري كشور، در گام نخست، مانور تمريني تعيين سهميه انرژي و اعمال محدوديت در مصارف برق و انرژي ساختمان هاي اداري مربوط به شركت هاي آب و برق برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي آذربايجان اين مانور به عنوان گام اول كه به طور همزمان با سراسر كشور از ساعت يازده پيش از ظهر (ساعات اوج مصرف برق در بازه زماني پيك روز) برگزار شد، به نوعي اقدام عملي و الگوسازي براي اجراي مرحله اصلي مانور در تاريخ 15ارديبهشت در سراسر كشور است كه با مشاركت كليه دستگاه هاي اداري در سطح كشور به منظور مديريت پيك بار تابستان سال جاري برگزار خواهد شد .
ساختمان هاي اداري مربوط به مجموعه شركت هاي صنعت آب و برق حوزه وزارت نيرو در سطح استان؛ در اين مانور مقدماتي مصارف برقي خود را كاهش دادند و در اكثر اين ساختمان ها با به كارگيري مولدهاي "خودتامين"، از ساعت 11صبح تا پايان وقت اداري به كار خود ادامه دادند.
كاهش بارشها و همچنين گرماي زودرس موجب شد تا وزارت نيرو در گام نخست نسبت به كاهش بارمصارف برقي شركتهاي زير مجموعه اقدام نمايند تا ضمن معرفي الگو و نمونه در كاهش مصرف ،اين امر به كليه سازمان ها و ادارات كشور نيز تسري پيدا كند.
لازم به ذكر است روند رشد بار سرمايشي در كشور معمولاً از ارديبهشت ماه آغاز و تا مرداد ماه هر سال به اوج خود مي رسد، لذا ضرورت هرچه بيشتر مديريت و محدوديت مصرف و تامين سهميه انرژي بر مبناي الگوي مصرف، بخصوص بار سرمايشي كه بخش عمده پيك مصرف در ايام گرم سال را به خود اختصاص مي دهد، اهميت پيدا مي كند.
سنجش و ارتقاء آمادگي شركت هاي برق ، سنجش آماده به كار بودن تجهيزات و برنامه ريزي جهت رفع نقايص احتمالي ، افزايش مهارت هاي فردي و جمعي و تبادل دانش و تجربيات در شركت هاي صنعت برق ،ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي از جمله اهداف مهم برگزاري اين مانور بوده است.

کد خبر : 97108
تاریخ : پنج شنبه ، ٠٩ اردیبهشت ١٤٠٠ ١٦:٠٠
تعداد بازديد : ٤٩
فرستنده خبر : بتول ميرزايي