برخورداري 520منزل مسكوني در استان فارس از سامانه هاي خورشيدي

معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان فارس، گفت: هم اكنون بر روي پشت بام 520منزل مسكوني در استان فارس پنل هاي خورشيدي نصب شده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان فارس،حميد رضا جلاير با بيان اينكه شهرستان هاي فسا با 74، لار با 48و ني ريز با 46 سامانه برترين شهرستان ها در نصب سامانه هاي خورشيدي در سطح استان هستند، افزود: استان فارس از نظر تابش خورشيد داراي شرايط بسيار خوبي در ايران و جهان است ، به طوريكه مي توان به ازاي هر متر مربع، معادل 2 هزار و 200 كيلووات ساعت برق خورشيدي در طول سال توليد كرد .
جلاير با بيان اينكه هرسرمايه گذاري كه نيروگاهش از توليد داخل باشد، وزارت نيرو 30 درصد برق اين سرمايه گذاران را گران تر خريداري مي كند ، ادامه داد: پنل هاي خورشيدي برق خود را به شبكه سراسري ارائه مي دهند و وزارت نيرو اين برق را خريداري مي كند.
جلاير، پنل هاي خورشيدي را جايگزيني مناسب براي سوخت هاي فسيلي عنوان كرد وگفت : با توليد هركيلو وات ساعت انرژي خورشيدي مي توان از انتشار يك تن دي اكسيد كربن جلوگيري كرد كه در واقع پاكي اين نيروگاه ها معادل 46 درخت هشت ساله كار آيي دارد.
مدير دفتر بازار برق شركت توزيع نيروي برق استان فارس، نيز هزينه هر پنل خورشيدي را 16 ميليون تومان به ازاي هركيلو وات عنوان كرد و گفت: اين پنل ها در پشت بام منازل مسكوني و تجاري، سوله هاي صنعتي و مزارع كشاورزي داراي انشعاب برق مي توانند نصب و راه اندازي شوند . اسماعيل خاتمي، ادامه داد: با استفاده از طرح هاي حمايتي دولت كه شامل عقد قرارداد خريد تضميني 20ساله و همچنين اعطاي تسهيلات باكارمزد 4 درصد و اقساط 12 ماه است پس از اتصال سامانه به شبكه برق كشور هر دوماه يكبار صورت حساب توليد برق صادر و به حساب مشتركان و سرمايه گذاران واريز مي گردد .
خاتمي با اشاره به اينكه از ابتداي سال 99 تا كنون 114 نيروگاه مختص مشتركان در زير مجموعه شركت توزيع نيروي برق استان فارس به شبكه برق متصل شده است، تصريح كرد: تمامي مراحل ثبت نام و عقد قرارداد الكترونيكي با مراجعه به سايت شركت توزيع نيروي برق استان فارس انجام مي شود. مدير دفتر بازار برق شركت توزيع نيروي برق استان فارس، منبع انرژي پاك، دسترسي آسان ، عدم ايجاد آلودگي صوتي و حمايت ازسوي دولت را از جمله مزيت هاي پنل هاي خورشيدي برشمرد و تصريح كرد: اين پنل ها طول عمر مفيد 20 ساله داشته و با شستشوي حداقل ماهي يكبار مي توان بازدهي آنان را افزايش داد.

کد خبر : 97097
تاریخ : چهار شنبه، ٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠ ١٣:٠٦
تعداد بازديد : ٦٦
فرستنده خبر : سيد محمدعلي نجفي