مديرعامل توانير خبرداد

تعريف 40 برنامه براي رويارويي با فصل گرما در صنعت برق

مديرعامل توانير گفت: در اين برنامه به تفكيك وزارتخانه و شركتهاي مادر تخصصي تقسيم كار شده و مسووليتهاي هر يك از شركتهاي توزيع و برق منطقه اي در اين ارتباط ابلاغ مي شود.

به گزارش پايگاه خبري توانير، محمدحسن متولي زاده  گرماي زودرس و كمبود آب نيروگاههاي برق آبي را از مهمترين چالش هاي امسال  عنوان كرد كه اجراي زود هنگام برنامه هاي صنعت برق را ناگزير ساخته و در اين ارتباط 40 برنامه از سوي توانير تنظيم شده كه با امضاي معاون امور برق و انرژي وزارت نيرو ابلاغ مي شود.

وي گفت: در اين برنامه به تفكيك وزارتخانه و شركتهاي مادر تخصصي تقسيم كار شده و مسووليتهاي هر يك از شركتهاي توزيع و برق منطقه اي در اين ارتباط ابلاغ مي شود.
مديرعامل توانير با اشاره به برنامه هاي تعيين شده براي مديريت بار در استان ها، اظهار داشت: در اين برنامه ها، سقف پاداشها جهت اختصاص به مشتركان و يا ساير اولويتهاي استان تعيين شده كه به استانداران اعلام مي شود.
وي تاكيد كرد: بر اساس سياستهاي ابلاغي ،ادارات بايد در اولويت نخست برنامه هاي مديريت مصرف باشند و اين اقدام را بايد از خودمان شروع كنيم و موضوع سيستمهاي سرمايشي و روشنايي در ادارات بايد با جديت دنبال شود.
مهندس متولي زاده تصريح كرد: اين روش هم در ادارات شركتهاي زير مجموعه و هم در ساير بخشها مثل اتاق فرمان پستها بايد اجرا و به جد از استفاده از سيستمهاي سرمايشي خودداري شود.
وي مكاتبه با مراكز حساس و بيمارستانها براي اطمينان از آمادگي ديزل ژنراتورهاي اين مراكز را ضروري دانست و با اشاره به طراحي بروشورهاي اطلاع رساني جهت رعايت الگوي مصرف برق به مشتركان ،بر لزوم هماهنگي در اطلاع رساني به مردم تاكيد كرد.
مهندس متولي زاده با قدرداني از تلاشگران صنعت برق افزود: تلاشهاي شما طي سالهاي گذشته و عبور از تابستانهاي گرم و زمستان گذشته ثابت كرد مجموعه صنعت برق به رغم مشكلات و محدوديتها ،مسووليت خود را به درستي اجرا و كار را به نتيجه مطلوب مي رساند و اين تلاشها و زحمات شما مورد رضايت مسولان و نمايندگان مردم است و اميدوارم با تعامل ،همگرايي و همكاري بتوانيم تابستان امسال را با حداقل مشكلات پشت سر بگذاريم.

کد خبر : 97095
تاریخ : چهار شنبه، ٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠ ١١:٢١
تعداد بازديد : ١٠١
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور