كشف و ضبط بيش از 3350 دستگاه ماينر غير مجاز در مازندران

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران گفت: بكارگيري غيرمجاز دستگاه هاي ماينر با استفاده غيرقانوني انرژي براي استخراج رمزارز ظرف يك سال اخير خساراتي را به شبكه هاي توزيع برق وارد كرده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق مازندران ،  دكتر فرامرز سپري ادامه داد: طي يك سال اخير 3350 دستگاه ماينر غيرمجاز از 81 مركز غيرقانوني استخراج رمزارز توسط همكاران و مسئولين تست و بازرسي استان و امورهاي توزيع برق با هماهنگي مسئولين قضايي و با همكاري ماموران انتظامي در نقاط مختلف مازندران كشف و ضبط شده است.
وي گفت: مطابق دستورالعمل ارسالي از توانير با كليه اين مشتركين برخورد و مبلغي معادل 68 ميليارد ريال بهاي انرژي بابت جريمه اين دسته از مشركين صادر شده است.
سپري افزود: پارسال با وجود تمامي مشكلات نزديك به 19 هزار كنتور معيوب در اين شركت تعويض شده است و ميزان انرژي معادل 15 ميليون كيلووات ساعت از اين محل به مجموع فروش انرژي شركت اضافه شده است.
مديرعامل شركت توزيع برق مازندان ادامه داد: به منظور مديريت دارايي و استفاده بهينه از سرمايه هاي شركت و كاهش هزينه ها قراردادي با يكي از شركت هاي كنتورسازي منعقد تا قريب به 20 هزار كنتور معيوبي كه تعويض شده بودند تعمير تا مجدداً به چرخه استفاده شركت توزيع وارد شوند.
وي گفت: به منظور مقابله با پديده شوم برق هاي غيرمجاز و با استفاده از روش هاي مختلف كنترل مصارف مشتركين تعداد 3500 مشترك داراي تخلف در استفاده از انرژي برق شناسايي و مطابق دستورالعمل هاي موجود با آنها برخورد صورت گرفته است كه از اين محل نيز نزديك به 21 ميليون كيلووات ساعت انرژي به ميزان فروش شركت اضافه شد.
وي خاطر نشان كرد با وجود ارائه دستورالعمل واگذاري انشعاب برق به صورت قانوني براي اين دسته از مشتركين متاسفانه برخي افراد سودجو به صورت غيرقانوني اقدام به فعاليت دراين زمينه مي نمايند كه باعث افزايش مصرف و بروز مشكلات فراوان در كنترل بار مشتركين و در شرايط بحراني بروز خاموشي هاي ناخواسته مي شود . به همين منظور اين شركت طي قرادادي اقدام به انجام فرآيند شناسايي اين دسته از افراد با جديدترين روش ها در حوزه داده كاوي نموده است.

کد خبر : 97088
تاریخ : چهار شنبه، ٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠ ٠٩:١٣
تعداد بازديد : ٥٥
فرستنده خبر : معصومه فرخ تبار