دومين جلسه هماهنگي "كميته كنترل يا كاهش پيك منطقه آذربايجان" در تابستان 1400

دومين جلسه هماهنگي كميته كنترل/ كاهش پيك بار منطقه آذربايجان در ايام تابستان 1400به صورت ويدئو كنفرانس با حضور مديران و مسئولين امور هاي ديسپاچينگ منطقه آذربايجان و شركت هاي توزيع نيروي برق چهارگانه اين منطقه برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي آذربايجان در اين جلسه مجازي، ابتدا مهندس مجيد امجدي مدير امور ديسپاچينگ و مخابرات برق منطقه اي آذربايجان ضمن اشاره به اهميت اينگونه جلسات، اظهار داشت: توجه به برنامه هاي تعميراتي واحدهاي نيروگاهي ضرورت دارد شركت هاي توزيع، ليست بلوك بندي شده بار خود را جهت آمادگي براي اعمال مديريت بار در زمانهاي پيك بار به ديسپاچينگ هاي فوق توزيع مربوطه ارسال نمايند.
در ادامه، مديران ديسپاچينگ شركت هاي توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، استان اردبيل و تبريز و روساي اداره بهره برداري ديسپاچينگ منطقه و روساي ديسپا چينگ هاي فوق توزيع حاضر در اين جلسه، به بيان تمهيدات و برنامه هاي پيشنهادي با محوريت مديريت پيك بار تابستان پيش رو پرداختند.
همچنين با اشاره به الزام شركت توانير براي شركت هاي توزيع، جهت استفاده از نرم افزار مديريت اضطراري بار، لزوم استفاده از ادبيات مشترك در روند گذر از پيك بار 1400مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد جهت رويت پذيري بار توسط شركت هاي توزيع منطقه، بستري از سوي شركت برق منطقه اي آذربايجان معرفي گردد.
انجام دقيق برنامه هاي پيشگيرانه، تفاهم نامه هاي صنايع و ساير موارد مديريت مصرف به منظور رعايت ميزان سهميه مصرف اعلامي بر اساس الزامات و ضوابط ابلاغي شركت توانير از ديگر موارد موارد مطرح شده در جلسه بود.
به گفته مهندس امجدي مدير ديسپاچينگ برق منطقه اي آذربايجان (شمالغرب)، روشهاي تبادل ديتا، روش محاسبه بار لحظه اي شركت هاي توزيع، هماهنگي ديسپاچينگ هاي فوق توزيع با توزيع و تهيه سند ادبيات مشترك عمليات مرتبط با مديريت بار، از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد خبر : 97086
تاریخ : چهار شنبه، ٠٨ اردیبهشت ١٤٠٠ ٠٨:٠٠
تعداد بازديد : ٤٥
فرستنده خبر : بتول ميرزايي