با حضور مديران عامل شركت هاي صنعت برق منطقه اي آذربايجان برگزار شد

بررسي چگونگي اجراي برنامه هاي مديريت بار تابستان در منطقه آذربايجان

دكتر ميلاني مدير عامل شركت برق منطقه اي آذربايجان: بايد در اجراي برنامه هاي تكليفي براي مديريت پيك بار تابستان پيش رو، در فاز نخست به سمت "مديريت مصرف فارغ از اعمال خاموشي" حركت كنيم.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي آذربايجان به منطور بررسي برنامه هاي مديريت پيك بار تابستان سال 1400در منطقه آذربايجان، جلسه اي با حضور مديران عامل شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و تبريز، معاونين خدمات مشتركين و ساير مديران و دست اندركاران ذيربط اين شركت ها برگزار شد.
در اين جلسه كه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در سالن جلسات شركت برق منطقه اي آذربايجان ترتيب يافت، ابتدا دكتر ميلاني مدير عامل اين شركت، تشكيل اين جلسه را در راستاي همفكري و همسوئي بيشتر در خصوص نحوه مديريت پيك بار تابستان پيش رو قلمداد كرد.
مديرعامل شركت برق منطقه اي آذربايجان افزود: در اين مسير، تدوين نظامنامه و برنامه هاي لازم براي انسجام بخشي بيشتر بين شركت هاي صنعت برق آذربايجان و نيز كاهش چالش هاي پيش رو به جهت هماهنگي با سازمان هاي بالادستي و پاسخگويي به سازمانهاي ناظر، بيش از پيش نياز است.
دكتر ميلاني در پايان سخنان خود با تاكيد بر اينكه در فاز نخست بايد به سمت مديريت مصرف فارغ از اعمال خاموشي پيش رفت ، اظهار اميدواري كرد كه با تداوم برگزاري اين جلسات، بتوانند ضمن افزايش هماهنگي ها و تبادل تجربيات، ساختار لازم و موثر در تدوين نظامنامه مورد انتظار انجام گيرد تا هرچه سريعتر به شركت توانير ارائه شود.

در ادامه اين جلسه، مهندس كاظمي مديرعامل شركت توزيع برق تبريز، مهندس حسن بگلو مديرعامل شركت توزيع برق آذربايجان غربي، مهندس قديمي مدير عامل شركت توزيع برق استان اردبيل و مهندس منوچهري معاون خدمات مشتركين و فروش شركت توزيع برق آذربايجان شرقي هر كدام ضمن تشريح برخي تجارب شركت هاي متبوع خود در مديريت پيك بار سنوات اخير به ويژه سال 99، به تكاليف اعلام شده از سوي شركت توانير پيرامون مديريت پيك بار تابستانه سال جاري اشاره كرده و ضمن تشريح برخي چالش ها، چگونگي انجام برنامه ريزي براي مديريت بار را تشريح نمودند.
در اين جلسه همچنين مديران عامل شركت هاي توزيع منطقه، مشاركت فعال و موثر مشتركين بخش هاي مختلف از جمله صنايع، كشاورزي، تجاري، خانگي و ... در مديريت پيك بار تابستان را امري بسيار مهم دانست.
در ادامه اين نشست، همچنين سناريوهايي براي هماهنگي بيشتر در مديريت پيك بار تابستان، از جمله موضوع هماهنگي با استانداري ها و فرمانداري ها، اجراي برنامه هاي فرهنگي و رسانه اي در جهت جلب مشاركت مردمي و به ويژه مشتركين بزرگ صنعتي و كشاورزي و ساير مشتركين ديماندي مطرح و پيرامون اين سناريوها بحث و تبادل نظر شد.

کد خبر : 97055
تاریخ : یکشنبه ، ٠٥ اردیبهشت ١٤٠٠ ٠٩:٤١
تعداد بازديد : ٦٢
فرستنده خبر : بتول ميرزايي