مديرعامل برق منطقه اي خوزستان با اشاره به رشد نگران كننده مصرف برق، امكان هر چيزي در تابستان وجود دارد، حتي خاموشي!

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان با نگران كننده خواندن رشد مصرف برق در استان، گفت: اگر رشد مصرف برق به همين روال ادامه داشته باشد امكان هر چيزي حتي خاموشي در تابستان پيش رو وجود دارد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، محمود دشت بزرگ اظهار كرد: در حال تجربه رشد بي سابقه اوج مصرف برق در استان هستيم كه هشدار آميز است و تداوم آن و پيشي گرفتن مصرف از توليد مي تواند شبكه برق را با چالش هاي جدي رو به رو كند.
وي افزود: رشد مصرف برق در استان از هفته گذشته سير صعودي گرفته و در 48 ساعت گذشته پيك مصرف نسبت به مدت مشابه در سال قبل، رشدي 42 درصدي را نشان مي دهد و در حال ورود به محدوده 6 هزار مگاوات است كه براي اين وقت سال، بي سابقه و غير منتظره است.
مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان با اشاره به دلايل احتمالي افزايش مصرف برق، بيان كرد: افزايش دماي استان به 42 درجه و استفاده مردم از وسايل الكتريكي سرمايشي و شرايط كرونايي كشور در اين رشد مصرف نقش دارد و حتي ممكن است بخشي از اين مصرف غيرمتعارف، مربوط به استفاده غيرمجاز از برق براي استخراج رمز ارز باشد كه بايد بررسي هاي لازم در اين زمينه صورت بگيرد.
دشت بزرگ با اشاره به كاهش بارندگي ها و كاهش 36 درصدي آورد رودخانه ها و سدهاي خوزستان نسبت به سال قبل، تصريح كرد: به همين ميزان كاهش ذخيره سدها در توليد برق نيروگاه هاي برق آبي نيز كاهش خواهيم داشت كه با توجه به رشد فزاينده مصرف برق، دردسر ساز خواهد بود و بايد به فكر راه هاي جايگزين براي جبران آن باشيم.
وي تاكيد كرد: يكي از ارزان ترين و راحت ترين اقدامات در شرايط موجود، مديريت مصرف برق است كه از مشتركان انتظار مي رود آن را در نظر داشته باشند و با صنعت برق كشور همكاري كنند.

کد خبر : 97033
تاریخ : شنبه ، ٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠ ١١:٠٠
تعداد بازديد : ٥١
فرستنده خبر : حسن دهقاني