معاون هماهنگي توزيع شركت توانير در آذربايجان تاكيد كرد

مديريت جابه جايي بار در پيك امسال به كار مي گرفته مي شود

جلسه هماهنگي براي مديريت پيك بار تابستان 1400در منطقه آذربايجان، با حضور معاون هماهنگي توزيع نيروي برق شركت توانير در شركت برق منطقه اي آذربايجان برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي آذربايجان، در اين جلسه كه  با رعايت پروتكل هاي بهداشتي ترتيب يافت، همچنين علاوه بر مديركل دفتر هوشمند سازي و فناوري هاي نوين و مديركل دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير، مديران عامل شركت هاي برق منطقه اي آذربايجان و توزيع نيروي برق استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، تبريز و معاونين و مديران حوزه خدمات مشتركين اين شركت ها حضور داشتند.
در اين نشست، غلامعلي رخشاني مهر، معاون هماهنگي توزيع توانير، مديريت بار انجام شده در سطح كشور در سال 98 را 6.3 درصد و در سال 99 را حدود 9.7 درصد اعلام كرد و با اشاره به رويكرد كشورهاي در حال توسعه دنيا در مديريت گذر از پيك و مديريت تقاضا، يكي از تجربه هاي موفق در اين زمينه را "مديريت جابجايي بار" عنوان نمود.
مهندس رخشاني مهر در بخش پاياني سخنان خود ابراز اميدواري كرد كه اين جلسات بتواند ديدگاه مشتركي در مديريت گذر از پيك تابستان در بين مديران صنعت برق كشور ارائه نمايد تا با استفاده از روش هاي بهره ور، بتوان اين مديريت را به درستي انجام داد.
در ادامه اين جلسه، مهندس هادي مدقق مدير كل دفتر هوشمند سازي و فناوري هاي نوين و مهندس صادقي مديركل دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير گزارش مبسوطي از مديريت بار كشور به ويژه منطقه آذربايجان را ارائه و برنامه هاي پيش بيني شده براي مديريت مصرف در سال آتي را به تفصيل تشريح نمودند.
در ادامه، هر يك از مديران عامل شركت هاي صنعت برق آذربايجان گزارشات مربوط به شركت هاي متبوع خود را ارائه و ضمن بيان برخي مشكلات و چالش ها در خصوص مديريت پيك بار، پيرامون موارد مذكور بحث و تبادل نظر شد.

کد خبر : 96914
تاریخ : دو شنبه ، ٢٣ فروردین ١٤٠٠ ١٦:١٨
تعداد بازديد : ٨٠
فرستنده خبر : بتول ميرزايي