كاهش 6.1 درصدي مشتركان پرمصرف از ابتداي اجراي طرح برق اميد

بررسي اين آمار بيانگر كاهش 6.1 درصدي مشتركان پرمصرف در بازه زماني آبان تا 12 اسفندماه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

به گزارش پايگاه خبري توانير، بر اساس داده هاي استخراج شده از سامانه هاي جامع خدمات مشتركان شركتهاي توزيع برق، از ابتداي آغاز طرح برق اميد در آبان ماه سال جاري، 63 ميليون و 776 هزار و 808 قبض خانگي صادر شده است.

اين آمار نشانگر آن است كه 22.87 درصد از قبوض صادر شده در سطح مشتركان كم مصرف، 48.02 در بخش الگوهاي خوش مصرف و 29.10 از قبوض صادر شده در سطح الگوهاي پرمصرف قرار گرفته اند.
بررسي اين آمار بيانگر كاهش 6.1 درصدي مشتركان پرمصرف در  بازه زماني آبان تا 12 اسفندماه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

اين آمار همچنين بيانگر آن است كه تعداد مشتركان كم مصرف در اين بازه زماني 4.6 درصد و قبوض خوش مصرف 1.5 درصد رشد داشته است .
برپايه اين گزارش، طرح برق اميد، با هدف نهادينه سازي فرهنگ مصرف بهينه برق در بخش خانگي در سال 1399 به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است. تغير نگرش مصرف كنندگان « بخش خانگي » به استفاده صحيح از منابع انرژي و حفظ محيط زيست با استفاده از ساز و كارهاي تشويقي و بازدارنده از اهداف اصلي اين طرح است. در اين طرح مشتركان به سه دسته مشتركان كم مصرف،خوش مصرف و پرمصرف تقسيم مي شوند. براي هر دسته متناسب با منطقه جغرافيائي، الگوي مصرف برق تعيين مي شود. مشتركان برق به تناسب مشاركت در اين طرح از مزاياي تشويقي شامل تخفيف تا 100درصد تعرفه برق بهره مند مي شوند.کد خبر : 96745
تاریخ : یکشنبه ، ٢٤ اسفند ١٣٩٩ ٠٩:٠٤
تعداد بازديد : ١٢١
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور