بازديد مدير عامل برق منطقه اي آذربايجان از كانال هاي كابل برق تهران

ايران در پله پنجم دنيا درساخت ربات هاي ريلي و زميني ايستاده است

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران؛ "مجيد عبدالهي" مدير امور انتقال نيروي 2 تهران در حاشيه اين بازديد اظهار داشت: با توجه به مراحل نهايي تست ربات هاي ريلي و زميني در كانال هاي كابل و با توجه به حمايت هاي شركت مادر تخصصي ساتكاپ از توليدات فناوري پيشرفته براي اولين بار دركشور، ايران در رده ي 5 كشور تراز اول دنيا در ساخت اين نوع از ربات ها قرار گرفت.
وي در همين زمينه ادامه داد: امور انتقال نيروي دو تهران و دفتر تحقيقات و استانداردها با توجه به پيشرو بودن در پيشنهاد و تهيه شرح خدمات و همچنين به ثمر رساندن پروژه تحقيقاتي ربات ريلي و زميني در كانال هاي كابل هاي فشار قوي و ساخت آن ها توسط شركت هاي دانش بنيان داخلي، به عنوان نماينده شركت مادر تخصصي ساتكاپ علاوه بر تجهيز كليه كانال هاي كابل هاي فشار قوي واقع در منطقه تحت پوشش شركت برق منطقه اي تهران، ملزم به شناسايي و تجهيز كانال هاي كابل هاي فشار قوي در سطح شركت هاي برق مناطق كشور شده است.

گفتني است مديرعامل شركت برق منطقه اي آذربايجان طي بازديد از كانال هاي كابل انتقال برق ازگل – قيطريه در محدوده شمال شرق و همچنين شوش – بعثت در محدوده جنوب شرق تهران كه به منظور آشنايي با تكنولوژي استفاده اين ربات ها انجام شد، آمادگي شركت متبوع خود را جهت عقد قرارداد اجراي اين پروژه اعلام كرد.

کد خبر : 96604
تاریخ : دو شنبه ، ١١ اسفند ١٣٩٩ ١٠:٤٩
تعداد بازديد : ١٠٢
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي