در يزد اجرا شد

اجراي 2900 برنامه نگهداري و تعميرات شبكه انتقال

مدير دفتر فني انتقال شركت برق منطقه اي يزد، اقدامات ده ماهه برنامه هاي نگهداري و تعميرات شبكه انتقال اين شركت را شرح داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي يزد، سيف الله افضليان تبار با اشاره به اهميت نگهداري و تعميرات شبكه انتقال افزود: به منظور حفظ پايداري و قابليت اطمينان شبكه برق استان، برنامه هاي نگهداري و تعميرات، با هماهنگي صنايع، نيروگاه ها، شركت توزيع نيروي برق استان و شركت هاي برق منطقه اي مجاور، با تشكيل جلسات متعدد به صورت ماهيانه برنامه ريزي و تدوين مي شوند.
وي با بيان اينكه در 10 ماهه نخست سال جاري تا كنون در مجموع 96 درصد از برنامه هاي تدوين شده محقق شده است خاطرنشان كرد: 4 درصد برنامه هاي تدوين شده نيز به دليل عدم موافقت نيروگاه ها، ديسپاچينگ ملي، صنايع، شركت توزيع نيروي برق و شيوع ويروس كرونا محقق نشده است.
افضليان تبار افزود: با توجه به شرايط خاص و هدف گذاري انجام شده در ابتداي سال تاكنون عملكرد مطلوبي حاصل شده و اميدواريم با تداوم اين روند، تا پايان سال نيز شاهد رشد شاخص عملكردي برنامه هاي نگهداري و تعميرات باشيم.
مدير دفتر فني انتقال شركت برق منطقه اي يزد همچنين با بيان اينكه حتي در شرايط سخت نيز هيچ گونه مانعي براي خدمات رساني به مردم وجود ندارد، اظهار داشت: در مجموع طي 10 ماه اخير بالغ بر 2900 برنامه سرويس، تعميرات اساسي ترانسفورماتور، رفع اشكالات ايستگاهي، بازديد خطوط، تعميرات خطوط و شستشو انجام شده است.
وي دستيابي به اين عملكرد را معلول همكاري و همدلي كاركنان امور ديسپاچينگ و مخابرات، امور انتقال نيرو، مديريت نگهداري و تعميرات و پيمانكاران نگهداري و تعميرات شركت برق منطقه اي يزد دانست.

کد خبر : 96578
تاریخ : شنبه ، ٠٩ اسفند ١٣٩٩ ١٤:٥٤
تعداد بازديد : ٨٢
فرستنده خبر : عليرضا عسكري