كاشت درخت در حريم شبكه هاي برق ممنوع!

معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق شيراز، از شهروندان درخواست كرد كه از كاشت درختان نامناسب و بلند قامت در محدوده حريم شبكه هاي برق پرهيز كنند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شيراز مهندس محمدرضا منصوري صبا گفت: اسفند ماه موقع كاشت درخت محسوب مي شود و همه موظف هستيم كه در اين ايام، با استفاده از فرصتي كه طبيعت در اختيارمان قرار داده است، براي توسعه فضاي سبز تلاش كنيم.
او با بيان اينكه توسعه فضاي سبز به معناي كمك به پاكيزگي محيط زيست و بهبود كيفيت زندگي خصوصا در كلانشهرها است، گفت: شهروندان براي انتخاب درخت مناسب، حتما بايد با كارشناسان مرتبط مشورت كنند.
منصوري صبا در عين حال گفت: توسعه شبكه هاي برق امري بديهي و در راستاي كمك به ارتقاء سطح كيفي و رشد كمي خدمت رساني شركت هاي توزيع برق و اجتناب ناپذير است.
او ادامه داد: طبق استانداردهاي جهاني، براي شبكه هاي برق به دليل مخاطراتي كه براي شهروندان به همراه دارد، حريمي در نظر گرفته شده كه رعايت اين حريم الزاميست.
منصوري صبا با اشاره به اينكه رعايت حريم، حتي در كاشت درخت بايد رعايت شود، گفت: شهروندان خصوصا در اين ايام اگر قصد كاشت درخت را دارند، بايد متوجه باشد كه درختي متناسب با محيط و شرايط محيطي بكارند.
او با بيان اينكه كاشت نهال هايي كه رشد طولي داشته و قامت بلندي پيدا خواهند كرد، در محدوده حريم شبكه و تجهيزات برق، ممنوعيت قانوني دارد، گفت: درگير شدن شاخه درختان با شبكه برق، علاوه بر از بين بردن درخت، منجر به مخاطراتي جدي براي شهروندان خواهد شد.
منصوري صبا، شعاع محدوده حريم شبكه برق 2 متر و 10 سانت است، گفت: در شيراز خصوصا در محدوده شبكه ها و تجهيزات برق بايد از درختان كوتاه قامت مناسب با شرايط محيطي استفاده شود.
معاون توزيع نيروي برق شيراز با تاكيد براينكه شهروندان به شكل جدي از كاشت درختان اكاليپتوس در سطح شهر بايد پرهيز كنند، گفت: درخواست ما از شهروندان اينست كه درختان بلندقامت نظير سرو و كاج ، چنار، نخل و ... در محدوده شبكه برق اكيدا سلام نكارند.
منصوري صبا با اشاره به اينكه اكنون در بخش هاي از شيراز، شاهد تداخل درختان با شبكه هاي برق هستيم، گفت: براي جلوگيري از برخورد شاخه درختان با شبكه، هرسال كار هرس را با هماهنگي فضاي سبز شهرداري شيراز با هزينه هاي گزافي كه بايد صرف عمران و آبادي و زيرساخت گردد اجرا مي كنيم.
معاون توزيع نيروي برق شيراز گفت: هرس درختان نخل و سرو، امكان پذير نيست زيرا بريدن قسمت بالايي و سر اين درختان، موجب خشك شدن آنها خواهد شد و اين موضوع خوش آيند هيچ انساني نيست.

کد خبر : 96564
تاریخ : شنبه ، ٠٩ اسفند ١٣٩٩ ٠٧:٥٥
تعداد بازديد : ١٠٢
فرستنده خبر : سيد باقر احمدي