مديرعامل شركت توزيع نيروي برق خوزستان

مشتركاني كه الگوي كم مصرفي را رعايت كنند، مشمول 100 درصد تخفيف مي شوند

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق خوزستان گفت: مشتركاني كه الگوي كم مصرفي را در دوره اخير رعايت كنند ( در سه فصل اول سال تا 400 كيلو وات ساعت ماهانه) و ( فصل زمستان تا 80 كيلو وات ساعت ماهانه) بهاي برقشان مشمول 100 درصد تخفيف مي شود

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق خوزستان، علي خدري مديرعامل اين شركت با بيان اين كه 24 درصد از مشتركين در رده كم مصرف، 48 درصد خوش مصرف و 28 درصد پر مصرف هستند، افزود: بخشي از مشتركين خوش مصرف ما ( بين 400 تا 3000 كيلو وات ماهانه) تنها با ده درصد صرفه جويي درمصرف از دسته ي خوش مصرف به كم مصرف وارد خواهند شد.
خدري افزود: در اين بخش 39 هزار و 585 مشترك اين قابليت را دارند.
وي اضافه كرد: تعداد 51 هزار و 56 مشترك پر مصرف داريم كه اگر اين مشتركين نيز 10 درصد در مصرف برق صرفه جويي كنند، از رده پر مصرف به خوش مصرف منتقل مي شوند و از تعرفه برق مشتركين خوش مصرف بهره مند مي شوند.
رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت توزيع نيروي برق خوزستان در پايان گفت: كساني كه در رده پرمصرف قرار بگيرند و الگوي خوش مصرفي را رعايت نكنند، هزينه برقشان بصورت پلكاني و با 16 درصد افزايش مواجه خواهد شد.

کد خبر : 96550
تاریخ : چهار شنبه، ٠٦ اسفند ١٣٩٩ ٠٤:٠٦
تعداد بازديد : ١٠٣
فرستنده خبر : روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق خوزستان