تعويض و تعديل يك ميليون 200 هزار شعله لامپ روشنايي در كشور

تاكنون يك ميليون و 200 هزار لامپ پرمصرف از ميان 9 مليون لامپ روشنايي معابر كشور تنظيم و يا جمع آوري شده است كه با اين اقدام در حدود 300 مگاوات در مصرف برق كشور صرفه جويي شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس غلامعلي رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع توانير  در مراسم آغاز چهارمين دور اقدام فراگير مقابله با مراكز غيرمجاز رمز ارز و تعديل روشنايي ها گفت:  پيش از اين صنعت برق در سطح شركت هاي توزيع سراسر كشور، با برگزاري سه برنامه سراسري، براي افزايش پايداري، تاب آوري و پيش گيري از بروز مشكلات در شبكه هاي توزيع اقدام كرده بود.

وي در خصوص تعداد نيروها و اكيپ هاي عملياتي حاضر در اين اقدام فراگير اظهارداشت: بيش از 5 هزار نفر از نيروهاي فني شركت هاي توزيع در قالب افزون بر يكهزار اكيپ هاي عملياتي در قالب  در گروه هاي 2 تا 3 نفره  و نفرات پشتيبان، اقدام به رفع مشكلات و بهينه سازي شبكه هاي توزيع با محورهاي تنظيم شده مي نمايند.
معاون هماهنگي توزيع توانير درخصوص تعديل روشنايي معابر نيز گفت: با همكاري صورت گرفته يك ميليون و 200 هزار لامپ پرمصرف از ميان 9 مليون لامپ روشنايي معابر كشور تنظيم و يا جمع آوري شد كه با اين اقدام در حدود 300 مگاوات در مصرف برق كشور صرفه جويي شد.

رخشاني مهر در زمينه اين دوره از اقدام فراگير نيز گفت: اين برنامه با هدف تعاديل و تنظيم روشنايي معابر و مقابله با مراكز غيرمجاز استخراج رمز ارز در دو روز متوالي اجرا خواهد شد.
رخشاني مهر در عين حال استفاده از كنتورهاي فهام و تنظيم ساعات هاي نجومي مدارات روشنايي و يك درميان كردن چراغهاي روشنايي معابر را از ديگر محورهاي اين برنامه سراسري عنوان كرد و گفت:در كنار مقابله با دستگاه هاي رمز ارز غيرمجاز كه به نوعي تجاوز به حقوق مردم تلقي مي شود، توسعه بكارگيري نرم افزار برق من در اخذ گزارش هاي مردمي نيز در دستور كار اين برنامه سراسري خواهد بود.

کد خبر : 96503
تاریخ : پنج شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٩٩ ١١:٥٦
تعداد بازديد : ١٠٩
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور