اجراي پروژه جابجايي 12كيلومترخط 20كيلوولت داخل حوزه آبگيرسدژاوه شهرستان سنندج

مديرتوزيع برق جنوب سنندج ازاجراي پروژه جابجايي 12كيلومترخط 20كيلوولت داخل حوزه آبگيرسدژاوه خبرداد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به گزارش روابط عمومي توزيع برق شهرستان سنندج اسعدخالدي درتشريح اين خبرگفت :پروژه جابجايي شبكه 20كيلوولت بااحداث وجمع آوري 12كيلومترشبكه فشارمتوسط هوايي فيدرچناره باهدف آزادسازي محوطه داخل حوزه آبگيرسدژاوه درطول مسيراجراشده است .
وي در ادامه اذعان داشت:با اجراي اين پروژه ، اجراي فازدوم طرح در حدفاصل دوراهي سو تاروستاي دولاب ،20دستگاه ترانسفورماتورباقدرتهاي مختلف (50و100و200)اصلاح وجابجاميگردد البته درفازاول 12كيلومترشبكه فشارمتوسط به منظورآزاد سازي محوطه سد جهت آبگيري، بركناروجمع آوري شده است .
مديربرق جنوب سنندج درادامه اظهارداشت :جابجايي خطوط وپستها بانظارت ومشاركت واحدمهندسي برق جنوب درحال اجرا وبااعتباري بالغ بر ده ميليارد ريال ازمحل اعتبارات سدژاوه بزودي به بهره برداري ميرسد.
وي درپايان خاطرنشان كرد :اين پروژه باكمترين زمان خاموشي درروستاهاي مجاورسدوحداقل زمان ممكن درحال اتمام است.

کد خبر : 96495
تاریخ : چهار شنبه، ٢٩ بهمن ١٣٩٩ ١٣:٣٩
تعداد بازديد : ٦٤
فرستنده خبر : hana naghshbandi