ماينرهاي غيرمجاز موجب نارسايي برق مشتركين مي شود

اقدامات شركت توزيع برق استان كردستان درراستاي مقابله با تهديدات ارز ديجيتالي(بيت كويين) برروي شبكه برق استان

به گزارش پايگاه خبري توانير به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان؛ هيوا لهونيان در تشريح اين خبر گفت:توليد ارزديجيتالي (بيت كويين) با فعاليت ماينرهاي غير مجاز سبب ناپايداري در تامين برق كشور و استان شده است زيرا از يك سو برق ارزان مصرف كرده و از سوي ديگر فشار مضاعف به شبكه برق وارد مي كند كه سبب قطعي برق هاي ناخواسته ،نوسان برق و ضعف ولتاژ دربرخي از مناطق استان شده است.
ايشان در ادامه از تهديدات فعاليت غير قانوني درحوزه استخراج ارز ديجيتالي(بيت كويين)برمصرف انرژي برق گفت:استخراج ارزهاي ديجيتالي با توجه به پايين بودن نرخ برق در كشور و افزايش نرخ جهاني آن تمايل به استفاده از آنرا براي استخراج كنندگان فراهم كرده است كه همين امر به مصرف بيشتربرق دركشور و استان منجر شده است.
وي در ادامه اذعان داشت: مصرف بالاي برق دستگاههاي ماينر درتوليد ارزهاي ديجيتالي موجب نارسايي برق مشتركين و تخريب اموال عمومي درمناطق مختلف شده است بنابراين به طور جدي رصد ميزان مصرف برق مشتركان خانگي،صنعتي و كشاورزي وخانه باغها به منظور مقابله با استخراج كنندگان غيرمجاز برق از اواسط دي ماه سال جاري دردستور كارشركت قرارگرفته است.
لهونيان درادامه به اختصاص پاداش نقدي به عاملين شناسايي مراكز غيرمجاز ارز ديجيتالي اشاره كرد و گفت:
هدف از پرداخت اين پاداش،اين است كه سوء استفاده كنندگان از برق غيرمجاز،شناسايي شده و طبق ضوابط قانوني مشمول جريمه و سپس تحويل مقامات قضايي استان جهت اعمال قانون خواهند شد.
وي در ادامه نسبت به بعضي از قطعي هاي اخيردر سطح كشور خاطرنشان كردو گفت:عدم سوخت رساني به نيروگاهها مشكلي بود كه سبب اختلال درتامين برق كشور شد كه از اواسط دي ماه به بعد به خاطر تامين چرخه سوخت نيروگاهها،مشكل قطعي برق در سطح كشوربرطرف شدكه البته استمرار اين وضعيت نيازمند همكاري بيشتر مردم است.در همين خصوص از مشتركين استان خواستند با حذف روشنايي هاي غيرضرور، اين شركت رادرتامين برق پايدار،ياري رسانند.
مدير عامل شركت توزيع برق كردستان در پايان از شهروندان خواست تا به منظور پيشگيري از استفاده غيرقانوني از برق يارانه اي توسط سودجويان و به منظورجلوگيري از نوسان جريان الكتريكي و قطعي هاي ناخواسته برق و وارد آمدن خسارت به وسايل برقي مشتركين و به منظور تامين برق مطمئن و پايدار،درصورت اطلاع و آگاهي يافتن از اينگونه موارد،موضوع را بلافاصله از طريق سامانه تلفني121 عمليات و اتفاقات برق درشهرستانهاي تابعه و يا 110 پليس انتظامي اطلاع دهند تا در كمترين زمان ،مجرمان اقتصادي ، سوءاستفاده كنندگان ازاموال عمومي و كساني كه با اين مجموعه اقدامات سبب خسارت به مردم مي شوند،جهت اجراي قانون و عدالت،تحويل مراجع قضايي شوند.

کد خبر : 96475
تاریخ : دو شنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٩٩ ١٣:٥٦
تعداد بازديد : ٧٦
فرستنده خبر : hana naghshbandi