در تبريز انجام شد

جمع آوري 4331 برق غيرمجاز و جلوگيري ازتلفات 7 گيگاوات ساعتي انرژي

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز از رفع و جمع آوري تمامي 4331 فقره انشعاب غيرمجاز شناسايي شده طي سال جاري خبر داد كه در نوع خود ركوردي بي نظير به شمار مي آيد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، عادل كاظمي در تشريح عملكرد شركت در حوزه ي شناسايي و جمع آوري برق هاي غيرمجاز طي 10 ماهه ي سال 99 گفت: طي اين مدت، 4331 مورد برق غيرمجاز شناسايي و در مجموع از تلفات 7 گيگاوات ساعت انرژي جلوگيري شد.
وي ادامه داد: از ميان 4331 انشعاب غيرمجاز شناسايي شده، 1167 انشعاب غيرمجاز نامشهود و شامل دستكاري و سوء استفاده بود كه تمامي اين انشعابات غيرمجاز رفع شد. همچنين 3164 فقره انشعاب غيرمجاز مشهود كشف و شناسايي و با تلاش همكاران تمامي اين انشعاب غيرمجاز جمع آوري شده و 247 انشعاب با درخواست مشتريان به انشعاب قانوني تبديل شد.
وي در تشريح گزارش عملكرد انشعابات غيرمجاز در سال 99 نيز گفت: بيشترين برق هاي غيرمجاز به ترتيب در حوزه ي امور برق انديشه، قراملك و روشنايي شناسايي شده اند.
كاظمي در تشريح گزارش عملكرد انشعابات غيرمجاز در سال 98 نيز گفت: طي سال گذشته 3841 انشعاب غيرمجاز شناسايي و در مجموع از هدررفت 11.5 گيگا وات ساعت انرژي جلوگيري شده بود.
وي ادامه داد: از ميان 3841 انشعاب غيرمجاز شناسايي شده در سال گذشته، 1313 انشعاب غيرمجاز نامشهود و شامل دستكاري و سوء استفاده بود كه 958 فقره از آنها رفع شد. همچنين 2528 فقره انشعاب غيرمجاز مشهود كشف و شناسايي و با تلاش همكاران 2312 انشعاب جمع آوري شده و 681 انشعاب با درخواست مشتريان به انشعاب قانوني تبديل شد.

کد خبر : 96474
تاریخ : دو شنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٩٩ ١٣:٣٢
تعداد بازديد : ٦٨
فرستنده خبر : مهدي زنده رزم