احداث 2 ترانس هوايي و 2 پست ساختماني در امور برق ائل گلي تبريز

تعداد 2 دستگاه ترانس هوايي و 2 دستگاه پست ساختماني با اعتبار بيش از 18 ميليارد ريال در امور برق ائل گلي احداث و تجهيز شدند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، امور برق ائل گلي طي ماه هاي اخير اقدام به احداث و تجهيز 4 پروژه ي مهم با اعتباري بالغ بر 17 هزار و 156 ميليون ريال كرده است.
گفتني است؛ در كوي رازي يك دستگاه ترانس هوايي به قدرت 400 كيلوولت آمپر احداث و كابل كشي خودنگهدار هوايي به طول 400 متر با اعتبار بالغ بر 2370 ميليون ريال انجام شد.
پست ساختماني اوپال پارك به قدرت 1000 كيلوولت آمپر و كابل كشي فشار متوسط زميني به طول 990 متر و كابل كشي فشار ضعيف زميني به طول 268 متر و اعتبار 6841 ميليون ريال احداث و تجهيز شد.
احداث و تجهيز پست ساختماني لارا به قدرت 500 كيلوولت آمپر و كابل كشي فشار متوسط زميني به طول 140 متر و كابل كشي فشار ضعيف زميني به طول 45 متر و اعتبار 3962 ميليون ريال از ديگر پروژه هاي مهم امور برق ائل گلي بود كه به بهره برداري رسيد.
همچنين 2 دستگاه ترانس هوايي در شهرك خاوران هر كدام به قدرت 200 كيلوولت آمپر جهت تامين برق متقاضيان احداث و عمليات كابل كشي شامل خط فشار ضعيف هوايي به طول 430 متر و با اعتبار 3983 ميليون ريال انجام شد.
گفتني است هدف از اجراي پروژه هاي مذكور رفع افت ولتاژ، ايجاد فيدرهاي فشار ضعيف جديد، كاهش تلفات فني شبكه، تامين برق متقاضيان جديد، ايجاد قدرت مانور در شبكه هاي فشار متوسط و فشار ضعيف و افزايش پايداري شبكه بوده است .

کد خبر : 96472
تاریخ : دو شنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٩٩ ١٣:٢٧
تعداد بازديد : ٧٩
فرستنده خبر : مهدي زنده رزم