بيش از 56 هزار مشترك در زنجان قبض رايگان دريافت كردند

از ابتداي آبان ماه سال جاري، طرح برق اميد در استان زنجان همزمان با سراسر كشور اجرا شده است و مشتركان برق با قرار گيري در سه گروه كم مصرف ، خوش مصرف و پرمصرف از نتايج اين طرح بهره مند نيز شدند كه يكي از آنها تخفيف كامل هزينه برق مصرفي ويژه مشتركان كم مصرف است .

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، از ابتداي آبان ماه سال جاري، طرح برق اميد در استان زنجان همزمان با سراسر كشور اجرا شده است و مشتركان برق با قرار گيري در سه گروه كم مصرف ، خوش مصرف و پرمصرف از نتايج اين طرح بهره مند نيز شدند كه يكي از آنها تخفيف كامل هزينه برق مصرفي ويژه مشتركان كم مصرف است .
تداوم رويه مصرف مشتركان كم مصرف، تغيير الگوي مشتركان پر مصرف از طريق مديريت بهينه مصرف مي تواند علاوه بر كمك به اقتصاد خانوار، نقش موثري در صرفه جويي مصرف انرژي كشور داشته باشد.
در حال حاضر اين شركت با حجم14457كيلومتر شبكه توزيع ، 10424دستگاه پست برق با ظرفيت 1591مگاولت آمپر به تعداد بيش از 471هزار مشترك در سرتاسر استان در حال فعاليت مي باشد كه از ابتداي سال تا پايان ديماه ميزان 2743228مگاوات ساعت انرژي در استان مصرف شده است كه از اين ميزان 51درصد در بخش صنعت ، 20درصد در بخش كشاورزي ، 19درصد در بخش خانگي ، 4درصد در بخش هاي عمومي و تجاري و 2درصد در بخش روشنايي توزيع شد.
وزارت نيرو با طرح ريزي برنامه هاي مختلف در تلاش است تا گروه مشتركين خوش مصرف كه كمتر از حداكثر الگوي مصرفي مشخص شده (كمتر از300 كيلووات ساعت در فصل تابستان و در فصل هاي ديگر كمتر از 200 كيلووات ساعت در ماه) ، استفاده ميكنند، با كاهش مصرف خود به گروه مشتركين كم مصرف بپيوندند.
مشتركان پر مصرف كه مصرفشان بيشتر از300 كيلووات ساعت در فصل تابستان و در فصل هاي ديگر بيشتر از 200 كيلووات ساعت در ماه است، مي توانند تا ارديبهشت ماه سال1400 با استفاده از روش هاي مديريت مصرف و به كارگيري تجهيزات با راندمان بالا و يا بهره گيري از انرژي خورشيدي، مصرف خود را كاهش داده و به گروه هاي پايين تر ملحق شوند.
وي با اشاره به اين كه در جهت ارائه تسهيلات لازم براي استفاده از تجهيزات و نصب مولد هاي خورشيدي، شركت توزيع نيروي برق استان با نمايندگان برخي بانك ها جلسات متعددي برگزار كرده، افزود: مشتركين پر مصرف مي توانند با بهره گيري از اين تسهيلات و خريد وسايل برقي با برچسب انرژي بالا و مولدهاي خورشيدي از ميزان مصرف خود بكاهند، كه در غير اين صورت بعد از زمان تعيين شده ، جريمه اي بابت پر مصرفي، به اين گروه تعلق خواهد گرفت.
با اجراي صحيح طرح " برق اميد " در كشور، حداقل 10 درصد از كل مصرف برق را بهبود بخشيده، و به اهداف اصلي طرح كه كاهش آلاينده هاي محيط زيست و بهره گيري انرژي صرفه جويي شده ، در بخش هاي مولد صنعت، توليد، كشاورزي و سرمايه گذاري موارد ضروري در كشور است، برسيم .
در يك كلام طرح برق اميد، طرحي در جهت حفظ سهم آيندگان از انرژي كشور است .
در كشور از 37 ميليون مشترك برق، حدود 30 ميليون مشترك در بخش خانگي هستند، و در حال حاضر، 30 درصد اين مشتركان ( حدود 8.5 ميليون مشترك) در جمع كم مصرفان قرار داشته و از تخفيف 100 درصدي در پرداخت قبض برق بهرمندند.
در استان زنجان از 370000 مشترك خانگي حدود 110000 مشترك ( 32 درصد)، به تفكيك 27 درصد شهري ( 63000 مشترك) و 40 درصد روستايي ( 46000 مشترك) جز كم مصرفان هستند كه در شهرها و روستاها پراكنده شدند، همچنين: 7.4 درصد گروه مشتركان كم مصرف خانگي، مخصوص سكونتگاه هاي غير دائم و فصلي است ،كه طرح برق اميد شامل اين گروه مصرفي نمي شود.
در استان زنجان گروه مشتركان خوش مصرف، 60 درصد كل و تنها 8 درصد را مشتركان پرمصرف شامل مي شوند.با اين حال مصرف ماهانه مشتركان پرمصرف 10 برابر مشتركان كم مصرف و 2.4 برابر مشتركان خوش مصرف است.
در شهر زنجان براي قرار گيري در گروه كم مصرفان، بايد ميزان مصرف مشتركان در فصل تابستان كمتر از 100 كيلووات ساعت و در فصل هاي ديگر كمتر از 80 كيلووات ساعت در ماه باشد.
از ابتداي اجراي طرح برق اميد( اول ابان ماه تا 30ديماه) از تعداد 370000مشتركين برق خانگي تعداد56703مورد شامل تخفيف 100درصدي طرح برق اميد شده اند ( مشتركيني كه در اين مدت يك يا دو مورد شامل شده اند ) و همچنين در اين بازه زماني تعداد 68261قبض شامل تخفيف طرح برق اميد صادر شده است .

کد خبر : 96251
تاریخ : شنبه ، ١١ بهمن ١٣٩٩ ١٠:٣٦
تعداد بازديد : ١٥٦
فرستنده خبر : علي زرگري