پيك روز را بدون خاموشي سپري خواهيم كرد / با تامين سوخت نيروگاه ها و كاهش مصرف مشتركان امروز را بدون خاموشي پشت سر خواهيم گذاشت.

سخنگوي صنعت برق اعلام كرد: جداول منتشر شده توسط شركت هاي توزيع نيروي برق سراسر كشور، برنامه خاموشي هاي احتمالي است كه با تامين سوخت نيروگاه ها، خاموشي ها اعمال نخواهد شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، دكتر مصطفي رجبي مشهدي با تاكيد براين كه جداول خاموشي ها را با توجه به آنكه طي روزها اخير سوخت تحويلي به نيروگاه ها كاهش يافته بود اعلام كرديم تا هموطنان بتوانند براي فعاليت هاي روزمره خود در صورت كمبود سوخت نيروگاه ها برنامه ريزي داشته باشند، خاطرنشان كرد: همانطور كه پيشتر اعلام شده  بود، به دليل محدوديت در تامين سوخت نيروگاه ها و افزايش مصرف گاز بخش خانگي، احتمال بروز خاموشي ها وجود داشت چرا كه نيروگاه هاي حرارتي كشور عمدتا با گاز كار مي كنند.

رجبي مشهدي تاكيد كرد: در صورتي كه هموطنان در سراسر كشور تنها دماي محيط خود را يك درجه كاهش و روشنايي هاي اضافي را خاموش كنند، مشكل تامين انرژي كشور (گاز و برق) حل خواهد شد و نيازي به اعمال خاموشي ها نخواهد بود.
وي مجددا تاكيد كرد: جداول منتشر شده توسط شركت هاي توزيع نيروي برق سراسر كشور، برنامه خاموشي هاي احتمالي است و در  كه با صرفه جويي مشتركان خاموشي ها اعمال نخواهد شد.
سخنگوي صنعت برق خاطرنشان كرد: تاكنون به دليل همكاري مردم، خاموشي در بخش خانگي اعمال نشده است كه البته بايد در اين زمينه از صنايع بزرگ، شهركهاي صنعتي و دستگاه هاي دولتي و خصوصي كه براي كاهش مصرف انرژي همكاري كرده اند، تشكر كرد.

کد خبر : 96201
تاریخ : سه شنبه ، ٠٧ بهمن ١٣٩٩ ١٢:١٤
تعداد بازديد : ٣٣٨
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور