متعهد به تامين برق مراكز مجاز رمز ارز هستيم/ بهره گيري از راهكاري جديد براي شناسايي استخراج كنندگان غيرمجاز رمز ارز

سخنگوي صنعت برق در گفت وگو با شبكه خبر تصريح كرد: وزارت نيرو خود را براي تامين برق مراكز مجازاستخراج رمز متعهد مي داند و در عين حال از همه راهكارها براي شناسايي استفاده كنندگان غيرمجاز از برق نيز استفاده مي كند.

به گزارش پايگاه خبري توانير، دكتر مصطفي رجبي مشهدي با اشاره به اين كه استفاده كنندگان از برق غيرمجاز براي استخراج رمز ارز يا هر فعاليت ديگري، به حقوق مردم تجاوز مي كنند، خاطرنشان كرد: اين گروه با سوء استفاده مي توانند با افزايش مصرف، باعث بروز آسيب به شبكه برق شوند .

رجبي مشهدي خاطرنشان كرد: صنعت برق مشوق هايي را براي كاهش هزينه هاي استفاده كنندگان مجاز از برق براي استخراج رمز ارز در نظر گرفته است كه مي تواند هزينه هاي آنها را بيش از 30 درصد كاهش دهد.

وي ادامه داد: در صورتي كه استخراج كنندگان مجاز رمز ارز از استخرهاي داخلي استفاده و از سطح فوق توزيع براي اين كار بهره گيرند، مي توانند تا بيش از 30 درصد از هزينه هاي برق مصرفي خود را كاهش دهند.
سخنگوي صنعت برق بابيان اينكه علاقمندان مي توانند براي دريافت مجوز به وزارت صمت معرفي و مراحل را طي كنند، خاطرنشان كرد: تاكنون 310 مگاوات انشعاب به صورت قانوني در اختيار فعالان حوزه ارز ديجيتال قرار گرفته است و نزديك به همين ميزان مراكز غيرمجاز استخراج رمزارز نيز شناسايي شده است.
رجبي مشهدي با اشاره به اين كه در حال حاضر كمتر  يك درصد برق كشور توسط مراكز استخراج رمز ارز مصرف مي شود، گفت: در صورت شناسايي كساني كه از برق غيرمجاز براي اين كار استفاده مي كنند، علاوه بر جريمه، استفاده كنندگان به مرجع قضايي نيز معرفي خواهند شد.
سخنگوي صنعت برق همچنين از هماهنگي با وزارت ارتباطات براي شناسايي استخراج كنندگان غيرمجاز رمزارز خبر داد و اضافه كرد: در اين شرايط با استفاده از ميزان مصرف اينترنت اشخاص، شرايط استخراج رمز ارز قابل تشخيص خواهد بود.
رجبي مشهدي همچنين از ارائه پاداش به معرفي كنندگان مراكز و اشخاص استفاده كننده از برق غيرمجاز براي استخراج رمز ارز خبر داد و تصريح كرد: عاملان كشف و معرفي، تا سقف 20 ميليون تومان پاداش دريافت خواهند كرد.
سخنگوي صنعت برق همچنين در خصوص تعرفه برق مراكز استخراج رمزارز نيز گفت:  به دليل افزايش مصرف برق در تابستان، تعرفه استخراج ارز ديجيتال در فصل گرما حدود 2 هزار تومان است و اين رقم در 8 ماه ديگر سال  حدود 500 تومان مي رسد.
وي افزود: استخراج ارز ديجيتال سهم اندكي از مصرف برق دارند و ارتباط دادن تعديل نور معابر و كمبود برق به دليل ارز هاي ديجيتال را به طور كامل رد مي شود.

کد خبر : 95975
تاریخ : یکشنبه ، ٢١ دی ١٣٩٩ ١٢:٥٢
تعداد بازديد : ٢٤٩
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور