در جلسه ستاد مديريت سوخت نيروگاه ها، صنايع و مديريت مصرف انرژي (گاز وبرق) عنوان شد

بيش از 250 ميليون مترمكعب از گاز كشور در بخش گرمايش مصرف مي شود /برگزاري مسابقه مديريت مصرف برق و گاز در ميان شهرها

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي تاكيد كرد: با توجه به نقش بسزايي كه اصلاح روشنايي معابر در كاهش مصرف دارد، مديران برقي بايد به صورت عملياتي روشنايي ها را بررسي و برنامه ها براي اصلاح آن را تسريع كنند.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ مهندس همايون حائري در جلسه ستاد مديريت سوخت نيروگاه ها، صنايع و مديريت مصرف انرژي (گاز وبرق) كشور كه در مركز پايش صنعت برق و ارتباط ويدئوكنفرانسي با شركت هاي برق منطقه اي و توزيع  برگزار شده بود، با اشاره به اين كه نزديك به 250 ميليون مترمكعب از گاز كشور در بخش گرمايش مصرف مي شود، اضافه كرد: هرگونه تلاش براي كاهش مصرف برق مي تواند به طور مستقيم درمصرف گاز تاثيرگذار باشد.

معاون وزير نيرو در اموبرق و انرژي با تاكيد برضرروت بررسي هاي ميداني توسط مديران خاطرنشان كرد: با توجه به نقش بسزايي كه اصلاح روشنايي معابر در كاهش مصرف دارد، مديران برقي بايد به صورت عملياتي  روشنايي ها را بررسي و برنامه ها براي اصلاح آن را تسريع كنند.
حائري از احتمال تداوم اين شرايط تا 40 روز آينده خبرداد و گفت: حفظ پايداري شبكه برق بسيار ضروري است و اگر صنعت برق توانست پيك بيش از 57 هزار مگاواتي تابستان را پشت سربگذراند، مي تواند در اين مقطع نيز موثر عمل كند.
مهندس محمدحسن متولي زاده مديرعامل توانير نيز در اين نشست با تاكيد بر اين كه بايد براي تشويق مردم براي كاهش مصرف تلاش كنيم، تصريح كرد: بهره گيري از ظرفيت هاي رسانه و فضاي مجازي براي آگاه سازي مردم از روش هاي كاهش مصرف بسيار ضروري است .
متولي زاده همچنين از طرح ريزي برگزاري مسابقه اي ميان شهرها خبرداد و گفت: اين مسابقه در كنار مشوق هايي كه به صورت فردي براي مشتركان اعمال مي شود، مي تواند نتيجه كار جمعي مردم هر شهر را براي كاهش مصرف نشان دهد.
وي با اشاره به اين كه جزئيات اين مسابقه به زودي اعلام خواهد شد  خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني بايد  روزانه16 هزار مگاوات ساعت مديريت مصرف شود كه برنامه هاي عملياتي در اين خصوص به استان ها اعلام شده است .
مديرعامل توانير همچنين از ارسال پيامك هايي يكسان به مشتركان برق خبرداد و اظهاراميدواري كرد كه اين پيامك ها بتواند در كنار ساير راهكارهاي ارتباطي و آموزش روش هايي ساده به هموطنان، در مديريت مصرف برق و گازموثر باشد.کد خبر : 95890
تاریخ : دو شنبه ، ١٥ دی ١٣٩٩ ١٣:٤٠
تعداد بازديد : ٢٤٩
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور