معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي

خاموش كردن روشنايي هاي غيرضروري در سطح شهرها و جاده ها بايد با جديت ادامه يابد

معاون وزير نيرو د رامور برق و انرژي، اين جلسه را نشستي تعاملي با هدف كمك به كاهش مصرف گاز كشور برشمرد و گفت: به دليل برودت هوا، رشد مصرف گاز بيشتر از ميزان پيش بيني شده بوده است و به همين دليل در برخي از نيروگاه ها مجبور به استفاده از سوخت دوم شده ايم.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛  جلسه ستاد مديريت سوخت نيروگاه ها، صنايع و مديريت مصرف انرژي (گاز و برق) كشور برگزار شد.

براساس اين گزارش، اين نشست با توجه به افزايش فزاينده مصرف گاز كشور و با حضورمهندس همايون حائري معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي وزارت نيرو، مهندس محمدحسن متولي زاده مديرعامل توانيرو مديران عامل  و ارتباط ويدئو كنفرانسي با تمام شركت هاي برق منطقه اي و توزيع سراسر كشور  برگزار شده بود، مهمترين راهكارهاي كاهش مصرف برق با هدف تاثيرگذاري در مصرف سوخت نيروگاهي مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به تجربه  دو هفته گذشته، بر لزوم هماهنگي هاي بيشتر در ميان دستگاه هاي مسئول تاكيد شد.
مهندس همايون حائري  معاون وزير نيرو د رامور برق و انرژي، اين جلسه را نشستي تعاملي با هدف كمك به كاهش  مصرف گاز كشور برشمرد و گفت: به دليل برودت هوا، رشد مصرف گاز بيشتر از ميزان پيش بيني شده بوده است و به همين دليل در برخي از نيروگاه ها مجبور به استفاده از سوخت دوم شده ايم.
حائري بااشاره به اين كه صنعت برق در تابستان كار بزرگي در كنرل پيك انجام داد، خاطرنشان كرد: نتيجه همه فعاليت ها باعث شد كه رشد پيك در تابستان امسال به يك درصد كاهش يابد.

وي ادامه داد: با  كاهش رشد پيك در نهايت هزينه هاي سالانه كاهش و سرمايه گذاري ها به سمت زمينه هاي زيرساختي ديگر سوق پيدا كرد.
به گفته معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، اين تجربه اي بود كه در كارنامه مديران صنعت برق ثبت شد و براساس اين تجربه نيز مقرر شد كه در تعامل با مسئولان استاني وهمكاران وزارت نفت و شركت گاز، مديريت مصرف انرژي را داشته باشيم تا  همكاران شركت گاز بتوانند گازرساني به مشتركان خانگي را بدون مشكل داشته باشند.
وي همچنين در خصوص كاهش روشنايي ها نيزبا تصريح براينكه ما روشنايي هاي غيرضروري را كاهش مي دهيم و روشنايي هاي ضروري باقي مي ماند، خاطرنشان كرد: كنترل روشنايي هاي غيرضروري به خودي خود نشانگر آن است كه ما براي نيازمند مديريت مصرف هستيم .
وي ادامه داد: روشنايي هاي غيرضروري باعث مي شود كه منابع سوخت ما هدر رود . همچنين دستگاه هاي اداري نيز بايد از روشن نگه داشتن سيستم هاي گرمايشي پس از ساعات كاري بپرهيزند.
حائري تاكيد كرد: با مجموع اقدامات بايد مصرف سوخت نيروگاه ها تا 10 ميليون ليتر در روز  كاهش يابد.کد خبر : 95858
تاریخ : شنبه ، ١٣ دی ١٣٩٩ ١٧:٠٣
تعداد بازديد : ٢٥٤
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور