همراه با تلاشگران صنعت برق

روستا به روستا روشنايي

80روز يخبندان در سال، برف چند متري در ارتفاعات، تابستان داغ چالش سختي براي كاركنان #شركت_توزيع_نيروي_برق_آذربايجان_غربي است چه رسد به اينكه مهمان ناخوانده اي به اسم كرونا هم وجود داشته باشد، اما لبخند رضايت كودك و پير روستايي ارزشش را دارد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي، حالا كه قطار بي وقفه #هر_هفته_الف_ب_ ايران بار ديگر در ايستگاه 34 در آذربايجان غربي توقف كوتاهي دارد، خالي از لطف نيست تا با داستان برق رساني به 8 روستاي اين استان پا به پاي تلاشگران صنعت برق همراه شويم.
آذربايجان غربي استاني كوهستاني است كه نزديك به 1000 كيلومتر مرز مشترك با 3 كشور همسايه دارد، زمستان هاي سرد با يخبندان، كولاك و برف در كنار تابستان هاي گرم و داغ در كنار زيبايي هاي بي نظير طبيعي، دشواري كار را چندين برابر كرده است.
تلاشگران صنعت برق در آذربايجان غربي از طرفي به روستاهاي شمال غربي ترين شهرستان كشور برق مي رسانند كه به شهر بدون كولر ايران معروف است و تابستان با توجه به خنكي هوا نيازي به وسايل سرمايشي ندارند اما زمستان هاي پر برف و يخبندان آن نيز نبايد فراموش شود، از طرفي روستاهاي سردشت در جنوب غرب اين استان در ميان كوه هاي پوشيده از جنگل و با شيب تند نيز بايد برق رساني شوند.
افتخاري بزرگي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي روستاهاي برق دار آذربايجان غربي رشد چشمگيري داشته و اين برخورداري قابل قياس نيست.
بر اساس سياست گذاري هاي بلند مدت وزارت نيرو و برنامه ريزي هاي شركت توانير و شركت توزيع نيروي برق اذربايجان غربي برق رساني به روستاها با اولويت تعداد خانوارهاي ساكن اجرا شد تا جائيكه همه روستاهاي بالاي 10 خانوار در آذربايجان غربي از نعمت برق برخوردار هستند.
اما كار به اينجا ختم نشده است و براي زمينه سازي مهاجرت معكوس روستائيان و بهره مندي ساير روستانشينان در روستاهاي زير 10 خانوار، طرح هاي برق رساني همچنان ادامه دارد.
80روز يخبندان در سال، برف چند متري در ارتفاعات، تابستان داغ چالش سختي براي كاركنان شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي است چه رسد به اينكه مهمان ناخوانده اي به اسم كرونا هم وجود داشته باشد، اما لبخند رضايت كودك و پير روستايي ارزشش را دارد.
اما داستان برق رساني به اين 8 روستا چيست؟
ايستگاه اول؛ روستاي قزقاپان ترك: در فاصله 8 كيلومتري شهر تكاب مي باشد و پروژه از تير ماه سال 99 شروع و در هفته دوم آبان ماه 99 خاتمه يافته است شبكه 20 كيلو ولت به مقدار 600 متر و شبكه فشار ضعيف به مقدار 400 متر و يك دستگاه پست هوايي 25 كيلو ولت آمپر جمعا با هزينه 3630 ميليون ريال احداث شده است .
ايستگاه دوم؛ روستاي قزلجه عليا : در فاصله 30 كيلومتري شهر مهاباد مي باشد و پروژه از خرداد ماه سال 99 شروع و در هفته دوم ابان ماه 99 خاتمه يافته است شبكه 20 كيلو ولت به مقدار 2700 متر و شبكه فشار ضعيف به مقدار 400 متر و يك دستگاه پست هوايي 25 كيلو ولت آمپر جمعا با هزينه 5237 ميليون ريال احداث شده است .
ايستگاه سوم؛ روستاي ميدان : در فاصله 50 كيلومتري شهر سردشت مي باشد و پروژه از شهريور ماه سال 99 شروع و در هفته دوم آذرماه خاتمه يافته است شبكه 20 كيلو ولت به مقدار 250 متر و شبكه فشار ضعيف به مقدار 100 متر و يك دستگاه پست هوايي 25 كيلو ولت آمپر جمعا با هزينه 1182 ميليون ريال احداث شده است
ايستگاه چهارم؛ روستاي كاني اسپان : در فاصله 45 كيلومتري شهر سردشت مي باشد و پروژه از شهريور ماه سال 99 شروع و در هفته چهارم آبان ماه خاتمه يافته است شبكه 20 كيلو ولت به مقدار 3000 متر و شبكه فشار ضعيف به مقدار 250 متر و يك دستگاه پست هوايي 25 كيلو ولت آمپر جمعا با هزينه 5277 ميليون ريال احداث شده است
ايستگاه پنجم؛ روستاي آرتا كندي : در فاصله 85 كيلومتري شهر خوي مي باشد و پروژه از شهريور ماه سال 99 شروع و در هفته سوم آبان ماه خاتمه يافته است شبكه 20 كيلو ولت به مقدار 250 متر و شبكه فشار ضعيف به مقدار 100 متر و يك دستگاه پست هوايي 25 كيلو ولت آمپر جمعا با هزينه 1182 ميليون ريال احداث شده است
ايستگاه ششم؛ روستاي اق تپراق : در فاصله 88 كيلومتري شهر خوي مي باشد و پروژه از شهريور ماه سال 99 شروع و در هفته سوم آبان ماه خاتمه يافته است شبكه 20 كيلو ولت به مقدار 3800 متر و شبكه فشار ضعيف به مقدار 300 متر و يك دستگاه پست هوايي 50 كيلو ولت آمپر جمعا با هزينه 6595 ميليون ريال احداث شده است
ايستگاه هفتم؛ روستاي قوري ناو : در فاصله 30 كيلومتري شهر چالدران واقع شده مي باشد و پروژه از مهر ماه سال 99 شروع و در هفته سوم آذر ماه خاتمه يافته است شبكه 20 كيلو ولت به مقدار 2800 متر و شبكه فشار ضعيف به مقدار 350 متر و يك دستگاه پست هوايي 50 كيلو ولت آمپر جمعا با هزينه 5336ميليون ريال احداث شده است
ايستگاه هشتم؛ روستاي نوروزلو : در فاصله 45 كيلومتري شهر شاهين دژ مي باشد و پروژه از مهر ماه سال 99 شروع و در هفته چهارم آذر ماه خاتمه يافته است شبكه 20 كيلو ولت به مقدار 2700متر و شبكه فشار ضعيف به مقدار 280 متر و يك دستگاه پست هوايي 50 كيلو ولت آمپر جمعا با هزينه 5045 ميليون ريال احداث شده است.
با بهره برداري از اين 8 طرح برق رساني به روستاهاي آذربايجان غربي 95 خانوار از نعمت برق برخوردار مي شوند و براي اتمام اين طرح ها بيش از 16 هزار متر شبكه 20 كيلو ولت هوايي، 2 هزار و 180 متر شبكه توزيع فشار ضعيف و 8 دستگاه پست هوايي با صرف هزينه اي بالغ بر 33 ميليارد و 484 ميليون ريال، احداث شده است.
اما اين طرح ها ايستگاه آخر نبوده و همچنان مجاهدت در سرزمين شهيدان باكري و اميني و 12 هزار شهيد آذربايجان غربي ادامه دارد.

کد خبر : 95831
تاریخ : پنج شنبه ، ١١ دی ١٣٩٩ ١٦:١٤
تعداد بازديد : ٢٣٣
فرستنده خبر : روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي