طراحي قبض جديد با هدف افزايش آگاهي مردم از نحوه مصرف برق

مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين توانير هدف از طراحي قبض جديد برق را افزايش آگاهي مردم نسبت به نحوه مصرف عنوان كرد كه اطلاعات لازم براي تغيير نگرش و بهبود وضعيت مصرف برق را در 10 بخش مختلف به مشتركان ارايه مي دهد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، دكتر عبدالامير ياقوتي ويژگي قبض جديد را ايجاد يك سيستم ارتباط موثر با مشترك در بستر ديجيتال عنوان كرد، كه علاوه بر ارسال پيامكي قبض برق ،مجموعه اي از اطلاعات مورد نياز و موثر در تغيير نگرش و رفتار مصرفي مشتركان از طريق آدرس الكترونيكي ارسال شده در پيامك فبوض، قابل دسترسي است.

مديركل دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين توانير طراحي قبض جديد را مبتني بر دانش بومي و با استفاده از تجارب  ساير كشورها عنوان كرد كه از 10 بخش تشكيل شده است.
وي اظهار داشت: در بخش نخست، قبض برق به شكل سابق درج شده و بخش دوم چگونگي مصرف برق مشترك نسبت به مشتركان اطراف و ساير مشتركان آن شهرستان مقايسه و فاصله مشترك با الگوي كم مصرفي از طريق يك منحني ميله اي نمايش داده مي شود.
دكتر ياقوتي افزود: بخش بعدي به نمايشگر عقربه اي اختصاص دارد كه وضعيت قرارگيري مشترك به لحاظ الگوي كم مصرفي ،خوش مصرفي و پرمصرفي را نشان مي دهد و در بخش چهارم وضعيت مصرفي نسبت به دوره مشابه سال قبل و پيش بيني ميزان مصرف دوره بعد، قابل رويت است و به مشترك نشان مي دهد در صورت كنترل مصرف، ضمن حذف جرايم پر مصرفي،امكان بهره مندي از تعرفه برق اميد را دارد.
وي بخش پنجم را نمايانگر رتبه مصرفي مشترك در سطح شهر و در مقايسه با ساير مشتركان ذكر كرد كه نشان مي دهد چه تعداد مشترك كمتر از انشعاب برق آن قبض مصرف مي كنند.
وي افزود: در بخش بعدي ميزان پاداش يا هزينه عدم رعايت الگوي مصرف مشترك به همراه مبلغ قبض و مهلت پرداخت درج شده و علاوه بر آن وضعيت ولتاژ برق مشترك، در زمان قرائت كنتور كه به صورت مكانيزه برداشت شده، درج شده است. لازم بذكر است اين امكان با توجه به امكانات اندازه گيري، فعلا مربوط به مناطق شهري است و در قالب يك برنامه حداكثر 4 ساله در سراسر كشور به مرحله اجرا در مي آيد.
دكتر ياقوتي از درج نمودار بصري در بخش هفتم خبر داد كه اطلاعات تكميلي افزايش يا كاهش مصرف برق مشترك نسبت به دوره مشابه سال قبل را اعلام مي كند و در بخش بعدي ابزارهاي جديد افزايش كيفيت خدمات برق مانند سامانه "برق من" يا لينك مربوط به خدمات غير حضوري و غيره معرفي مي شود.
وي با اشاره به درج محتواي آموزشي با عنوان "بيشتر بدانيم بهتر مصرف كنيم" در بخش نهم، از معرفي ويژگيها و نحوه استفاده صحيح از لوازم برقي پرمصرف در اين بخش خبر داد و بخش پاياني قبض جديد برق را حاوي تصوير و مشخصات مامور قرائت كنتور و تاريخ مراجعه بعدي ذكر كرد.
دكتر ياقوتي قبض جديد را حاوي اطلاعات ديناميكي ذكر كرد كه به طور آزمايشي و براي مدت 6 ماه به اجرا درآمده و اصلاحات لازم بر اساس ديدگاه مشتركان در آن لحاظ خواهد شد.
وي همچنين به مشتركان توصيه كرد نسبت به نصب نرم افزار كاربردي "برق من" اقدام و از مزاياي آن بهره مند شوند و مشتركان فاقد گوشي هوشمند نيز مي توانند از طريق اينترنت و مراجعه به آدرس bargheman.com قبض جديد برق را دريافت و از 40 خدمت غيرحضوري برق با امكان پيگيري مراحل درخواست ،بهره مند شوند.


کد خبر : 95757
تاریخ : یکشنبه ، ٠٧ دی ١٣٩٩ ٠٨:٠٤
تعداد بازديد : ٢٥٣
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور