با حضور روساي هيات مديره توانير و انجمن حسابرسان داخلي ايران به امضا رسيد

تفاهم نامه همكاري شركت توانير و انجمن حسابرسان داخلي

در نشستي با حضور مهندس متولي زاده رييس هيات مديره و مديرعامل شركت توانير، تفاهم نامه همكاري شركت توانير با انجمن حسابرسان داخلي ايران به امضا رسيد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، در اين نشست كه دكتر اسمعيل نيا معاون هماهنگي مالي و پشتيباني و امور مجامع شركت توانير و رييس، نايب رييس و دبيركل هيات مديره انجمن حسابرسان داخلي ايران نيز حضور داشتند، مديرعامل شركت توانير با اشاره به چند وجهي بودن حسابرسي داخلي، لزوم اولويت بندي محورها و سرعت عمل در انجام اقدامات در جهت كسب نتايج مورد انتظار را مورد تاكيد قرار داد.

معاون هماهنگي مالي و پشتيباني و امور مجامع شركت توانير نيز در اين نشست شمول اين تفاهم نامه را شركت توانير و شركتهاي تابعه و وابسته عنوان و ابراز اميدواري كرد اين همكاري با شناسايي و حل مسائل، نقش موثري در بهبود فرايندها، ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه هاي صنعت برق ايفا كند.
در ادامه ترك زاده نايب رييس انجمن حسابرسان داخلي ايران، يكي از وظايف اين انجمن را تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابرسي در كشور عنوان كرد كه 8 سال از تاسيس آن مي گذرد و برخلاف حوزه حسابرسي مالي، نظارت عاليه بر عملكرد حوزه هاي تخصصي سازمان ها و ارائه گواهي هاي تخصصي به افراد ذي صلاح براي مديريت حسابرسي و اجراي حسابرسي داخلي براي تمام شركتهاي مبتني بر نظام مديريت نوين را برعهده دارد.
وي توانير را يك شركت پيشرو در عرصه هاي نوين معرفي كرد و با اشاره به ضرورت تاسيس كانون حسابرسان داخلي خبره صنعت آب و برق، نقش اين كانون را تعيين صلاحيتهاي حسابرسان داخلي و تدوين پروتكلها، ضوابط و استانداردها ذكر كرد كه تمام دستورالعملهاي مورد نياز صنعت و كسب و كار آب و برق جهت حسابرسي، مديريت و ارزيابي هاي فني را تعيين مي كند.
ترك زاده يكي از عوامل ايجاد مزيت رقابتي را استقرار و بهره برداري از نظام حسابرسي داخلي در بنگاههاي اقتصادي عنوان و به نقش آموزشي، مشاوره اي و مربيگري براي كمك به هيات مديره سازمانها اشاره كرد و گفت: حسابرسي داخلي برخلاف حسابرسي مستقل كه صرفا عملكرد دستگاه مالي را كنترل مي كند، نظارت همه وجهي را در حوزه حاكميت شركتي فراهم مي آورد و به هيات مديره كمك مي كند عملكرد كل سازمان را نظارت و از حركت مجموعه به سمت اهداف اطمينان حاصل كند.
وي با بيان اين كه حسابرسي داخلي، دانش حسابداري صرف نيست بلكه دانش مديريت كسب و كار است تا بتواند به سازمان در جهت رسيدن به اهدافش كمك كند، اظهار اميدواري كرد شركت توانير و شركتهاي تابعه طي 2 تا 3 سال آينده از كانون حسابرسان داخلي و خبره برق بهره مند شوند.
به گفته ترك زاده انجمن حسابرسان داخلي ايران بر اساس انجمن بين المللي حسابرسان داخلي كه مقر آن در امريكا است فعاليت مي كند.


خبرنگار:

قدرت اله عليزاده

کد خبر : 95733
تاریخ : چهار شنبه، ٠٣ دی ١٣٩٩ ١٤:٠٢
تعداد بازديد : ٢٣٥
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور