با حضور وزير نيرو و در سي و يكمين هفته پويش #هرهفته_الف_ب_ايران

6 پروژه "ساز و كاري" در صنعت آب و برق به بهره برداري رسيد

6 پروژه "ساز و كاري" صنعت آب و برق در سي و يكمين هفته پويش #هرهفته_الف_ب_ايران طي آييني با حضور «رضا اردكانيان» وزير نيرو به صورت ويدئوكنفرانسي بهره برداري شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير،  از جمله اين پروژه ها "هوشمندسازي خدمات تخصصي بخش آب(ساماب)"، "واگذاري و انتقال وظايف به شركت هاي تابعه(تفويض اختيار)" متعلق به شركت مديريت منابع آب ايران و "تسهيل سرمايه گذاري در احداث بخش بخار نيروگاه هاي سيكل تركيبي" مربوط به شركت توليد نيروي برق حرارتي است.

"راه اندازي سامانه تامين كنندگان تجهيزات وزارت نيرو(وندور ليست نيرو)" و "راه اندازي سامانه يكپارچه بيمه هاي صنعت آب و برق" هر دو مربوط به شركت ساخت كالاي آب و برق(ساتكاب) و "برگزاري جلسات مجامع عمومي به صورت ويدئوكنفرانس"، ديگر پروژه هاي ساز و كاري است كه امروز سه شنبه از آنها بهره برداري شد.

کد خبر : 95486
تاریخ : سه شنبه ، ١٨ آذر ١٣٩٩ ١٢:١٠
تعداد بازديد : ٢٢٠
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور