همزمان با هفته سي ام پويش #هرهفته_الف_ب_ايران و توسط رئيس جمهور

بهره برداري از 9 پروژه انتقال و فوق توزيع خوزستان آغاز شد

همزمان با هفته سي ام پويش #هرهفته_الف_ب_ايران و با ارتباط ويدئو كنفرانسي توسط رئيس جمهور، بهره برداري از 9 پروژه انتقال و فوق توزيع خوزستان آغاز شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير،  9 پروژه شركت برق منطقه اي خوزستان و بخش توليد در هفته سي ام پويش #هرهفته_الف_ب_ايران با حضور رئيس جمهور و وزير نيرو به صورت ويدئو كنفرانس شامل پنج نيروگاه DG و تجديدپذير توليد برق و چهار پروژه پست و خط انتقال و فوق توزيع توسط محمدحسن متولي زاده مديرعامل توانير در شهرستان انديمشك به بهره برداري رسيد.
از جمله پروژه هاي مهم شركت برق منطقه اي خوزستان كه در سي امين پويش #هرهفته_الف_ب_ايران افتتاح شد، مي توان به نصب ترانس دوم پست 400 كيلوولت باغملك و افتتاح فاز اول پست هاي 132 كيلوولت شيبان و شهيد منجزي گتوند اشاره كرد.
ارزش سرمايه گذاري پروژه هايي كه امروز در خوزستان افتتاح شد بيش از هزار ميليارد تومان است.
اين دومين پويش #هرهفته_الف_ب_ايران در خوزستان طي سال جاري است كه در آن پروژه هاي شركت برق منطقه اي خوزستان به صورت رسمي افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفتند.

کد خبر : 95424
تاریخ : پنج شنبه ، ١٣ آذر ١٣٩٩ ١٠:١٠
تعداد بازديد : ٢٠٨
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور