يادداشت وزير نيرو در روزنامه ايران

درخشش برق از جنوب تا شمال

هفته سي ام پويش الـــــف_ب_ايــــران در حالي روز 13 آذر دنبال مي شود كه همه طرح هاي وعده داده شده طبق برنامه ريزي در حال پيشرفت است.

به گزارش پايگاه خبري توانير،  رهبر معظم انقلاب در ديدار دوم شهريورماه 1399 با اعضاي دولت تأكيد داشتند كه طرح ها در سال آخر دولت با جديت و دقت دنبال شود و اين روند تا به امروز با دقت پيش رفته است. هفته سي ام پويش الف_ب_ايران شاهد افتتاح مجموعه اي عظيم از طرح هاي صنعت برق در گستره اي به وسعت جنوب غرب در استان خوزستان تا جنوب شرق و شرق در سيستان و بلوچستان و شمال شرق در استان خراسان رضوي است. اين گستره جغرافيايي وسيع با تنوع طرح ها نيز همراه شده است. تركيبي از نيروگاه هاي حرارتي، نيروگاه هاي كوچك مقياس توليد پراكنده، تجديدپذير خورشيدي، بادي و برقابي، خطوط انتقال و شبكه هاي فوق توزيع در استان هاي مختلف به بهره برداري رسيده و افتتاح مي شوند كه مجموع ارزش سرمايه گذاري آنها به 5936 ميليارد تومان مي رسد.

استان خوزستان در هفته سي ام پويش الف_ب_ايران شاهد افتتاح 5 نيروگاه مقياس كوچك توليد پراكنده خورشيدي و برقابي در شهرهاي اهواز، انديمشك، شوش و آغاجاري به ظرفيت 61 مگاوات با سرمايه گذاري 959 ميليارد تومان و 4 پروژه خط انتقال و شبكه فوق توزيع با ارزش سرمايه گذاري 149.3 ميليارد تومان است. اين شبكه ها با هدف تقويت شبكه انتقال و فوق توزيع استان خوزستان و تأمين برق پايدار و مطمئن ساخته شده اند. نيروگاه هاي مقياس كوچك ساخته شده اولين نمونه اين گونه نيروگاه ها در استان خوزستان هستند. تكميل و بارگيري پست هاي 132/400 كيلوولت باغملك، شوشتر و مسجد سليمان نيز سبب پايداري بيشتر تأمين برق مشتركين در شهرستان هاي باغملك، ايذه، مسجد سليمان، شوشتر و رامهرمز مي شود. افتتاح مجموعه اي ديگر از تأسيسات صنعت برق در استان خوزستان در هفته سي ام پويش الف_ب_ايران همچنين سبب بهبود پايداري شبكه در شهرهاي آبادان و خرمشهر نيز خواهد شد.
زيرساخت هايي كه روز 13 آذر در استان سيستان و بلوچستان افتتاح مي شوند شامل افتتاح خط 400 كيلوولت زاهدان- بم، نيروگاه كوچك 25 مگاواتي سراوان و 11 مگاواتي ايرانشهر، اولين توربين نيروگاه بادي ميل نادر به ظرفيت 2.5 مگاوات به همراه 11 پروژه خط انتقال و شبكه فوق توزيع برق در سطح استان با ارزش سرمايه گذاري 1428 ميليارد تومان است.
خط 400 كيلوولت زاهدان- بم با ارزش سرمايه گذاري 670 ميليارد تومان ساخته شده است. افزايش ظرفيت انتقال برق استان، افزايش پايداري شبكه برق جنوب شرق كشور و كمك به رشد صنايع منطقه، رفع افت ولتاژ شبكه هاي روستايي موجود در منطقه چانف و جلوگيري از آسيب به تجهيزات مردم به دليل رفع افت ولتاژها از اهداف ساخت اين خط انتقال است. ساخت اين طرح از سال 1386 آغاز شده و تكميل آن افزايش تبادل توان در شرق كشور را به همراه دارد.
نيروگاه مقياس كوچك 25 مگاواتي سراوان، 11 مگاواتي ايرانشهر و واحد اول نيروگاه بادي ميل نادر به ظرفيت 2.5 مگاوات نيز ارزش سرمايه گذاري معادل 595 ميليارد تومان داشته اند. نيروگاه سراوان اولين نيروگاه توليد پراكنده بخش خصوصي در استان سيستان و بلوچستان است.
سايت بادي ميل نادر به وسعت 17000 هكتار داراي ظرفيت توليد 1000 مگاوات برق بادي است. مزيت اين نيروگاه به غير از توليد انرژي پاك، همزماني حداكثر توليد انرژي اين نيروگاه با زمان اوج بار شبكه در تابستان است. ميانگين سرعت وزش باد در سايت ميل نادر بالاتر از 10 متر بر ثانيه است كه توليد مناسب برق از توربين هاي نصب شده در اين سايت را ممكن مي كند. مجاورت با مرز افغانستان نيز امكاني براي توليد و صادرات برق پاك فراهم مي كند. قرار است براي توسعه ظرفيت انرژي برق در اين سايت تا 70 ميليون دلار سرمايه گذاري و در مرحله اول ظرفيت توليد 50 مگاوات برق از نيروگاه بادي از آن صورت گيرد. استان سيستان و بلوچستان به اين ترتيب از 2 نيروگاه بزرگ مقياس خورشيدي 10 مگاواتي در حومه زاهدان و نيروگاه 50 مگاواتي در ميل نادر سيستان بهره مند مي شود. 20 توربين 2.5 مگاواتي در سايت ميل نادر نصب مي شود كه هر توربين ظرفيت توليد برق به 500 مشترك شهري را داراست.استان سيستان و بلوچستان همچنين شاهد افتتاح 11 پروژه خط و شبكه فوق توزيع با ارزش سرمايه گذاري 163 ميليارد تومان است. جلوگيري از آسيب به تجهيزات مردم به دليل رفع افت ولتاژ از اهداف اجتماعي و اقتصادي مهم ساخت اين تأسيسات است. همچنين يكي از دستاوردهاي مهم هفته... پويش الف_ب_ايران، احداث مركز كنترل راهبردي شبكه انتقال استان (ديسپاچينگ شرق) با نرم افزار بومي است. افزايش پايداري و اطمينان شبكه با افتتاح اين تأسيسات سبب توسعه زيرساخت مناسب براي رشد صنايع و امكان افزايش صادرات برق مي شود.تأسيساتي كه در استان خراسان رضوي افتتاح مي شود واحد شماره يك بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي فردوسي به ظرفيت 160 مگاوات با ارزش سرمايه گذاري 3400 ميليارد تومان است. سازوكار بازگشت سرمايه گذاري براي سرمايه گذار از محل صرفه جويي در مصرف سوخت است و از اين رو مجموعه ساخته شده علاوه بر افزودن بر توان زيرساختي كشور، اقدامي صرفه جويانه، محيط زيستي و منطبق بر توسعه پايدار به حساب مي آيد. ميزان سوخت صرفه جويي شده بر اثر احداث اين تأسيسات معادل حداقل 252 ميليون مترمكعب گاز در سال براي هر واحد بخار و 756 ميليون مترمكعب براي سه واحد بخار نيروگاه فردوسي است. اين تأسيسات ضمن كمك مستقيم به اشتغالزايي، نياز روزافزون منطقه به مصرف برق ناشي از گسترش صنايع محلي، توسعه كشاورزي و مصارف عمومي و خانگي را پاسخ مي دهد.
توسعه زيرساختي ايران با جديت و تلاش، تحت سخت ترين شرايط تحريم و تنگناهاي مالي، اما با عقلانيت، سختكوشي و خستگي ناپذيري ادامه مي يابد. صميمانه مايلم از جانب مديران، كارشناسان و كاركنان بخش دولتي و خصوصي صنعت برق ايران، دستاوردهاي هفته سي ام پويش الف_ب_ايران را به پاس يك عمر خدمات صنعتي و مديريتي شهيد محسن فخري زاده به روح او تقديم كنم.
راهش براي تقويت عزت و سربلندي ايران و ايرانيان پر رهرو باد.

رضا اردكانيان، وزير نيرو 

کد خبر : 95417
تاریخ : چهار شنبه، ١٢ آذر ١٣٩٩ ١٣:٠٠
تعداد بازديد : ٣١٥
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور