بازسازي 1500 متر شبكه فشار ضعيف هوائي فرسوده در شهرستان فرديس

1500 متر شبكه فشار ضعيف هوايي با تبديل شبكه سيمي به كابل خودنگهدار طي دو روز متوالي در شهرستان فرديس بازسازي شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق استان البرز امير كاظمي مدير توزيع برق شهرستان فرديس با اعلام اين خبر افزود: در راستاي تامين برق مطمئن و پايدار، بيش از1500 متر شبكه فشار ضعيف هوايي فرسوده با كابل خودنگهدار جايگزين و كابل سرويس هاي فرسوده، چراغ هاي روشنايي معابر و تست و بهينه سازي لوازم اندازه گيري طبق برنامه زمان بندي سرويس و بهينه سازي شد.
وي در ادامه تصريح كرد: در اين مانور يك ركورد عملياتي براي پرسنل بهره برداري شهرستان فرديس و استان البرز ثبت و در بازه زماني محدود با همراهي اكيپ هاي خدمات مشتركين و بهره برداري ، بدون استفاده از نيروهاي عملياتي كمكي ساير مناطق بيش از 1500 متر شبكه سرويس پروژه مذكور در قالب چهار طرح در چهار نقطه مختلف از شهرستان فرديس با برآورد ريالي بيش از 1 ميليارد و 280 ميليون ريال انجام شد.
امير كاظمي مدير توزيع برق شهرستان فرديس اظهار كرد: در دومين روز برگزاري اين مانور جهادي به منظور بررسي توانايي اكيپ هاي عملياتي با تقويت سطح مقطع شبكه فشار متوسط به سيم روكشدار به طول بيش از 270 متر و احداث شبكه جديد به طول 85متر با نصب 5 اصله پايه و اعتباري بالغ بر 950 ميليون ريال انجام شد.
وي تصريح كرد: هدف از اجراي اين مانور ايجاد كريدور انتقال بار از پست فوق توزيع كچوئي به شهرك بعثت و شهر مشكين دشت، كاهش خاموشي و رفع افت ولتاژ مشتركين منطقه مذكور، ايجاد نقطه رينگ و مانور به منظور بهبود پايداري و قابليت اطمينان شبكه بوده است .
مدير برق توزيع شهرستان فرديس در پايان، برنامه ريزي و هماهنگي اكيپ هاي عملياتي جهت اجراي طرح هاي مذكور در كمترين زمان ممكن، بدون حادثه طبق برنامه زمانبندي را از موارد شاخص اين مانور نام برد و از حضور و همكاري اورژانس نيز تقدير و تشكر كرد.

کد خبر : 95328
تاریخ : سه شنبه ، ٠٤ آذر ١٣٩٩ ١٢:١٧
تعداد بازديد : ١٤٤
فرستنده خبر : زهرا مهرادفر