باهمكاري صاحبان واحدهاي صنعتي

پيك تابستان امسال در قزوين با موفقيت سپري شد

معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان قزوين گفت:در استان قزوين مجموع سهميه كاهش پيك اختصاص داده شده 100 مگاوات است كه نسبت به سال گذشته رشد 30 درصدي داشته است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان، قزوين سيد محمد قافله باشي در باره اقدامات كاهش پيك در استان اظهار داشت: مجموع سهميه كاهش پيك اختصاص داده شده براي استان قزوين 100 مگاوات است كه براي اولين بار با رشد 30 درصدي نسبت به سال گذشته روبرو شديم.
وي بيان كرد: توانستيم 129/8 مگاوات در ساعت 14 و عملكرد 129 درصدي را كه 29 مگاوات بيشتر از سقف تعيين شده است را صرفه جويي كرده و اهداف خود را محقق كنيم.
قافله باشي گفت: برنامه هاي پاسخگويي بار در سال جاري با همكاري صاحبان صنايع و كشاورزي به گونه اي تنظيم شد كه مشتركين خانگي توانستند بدون خاموشي تابستان را سپري كنند و در اين زمينه رتبه سوم كشوري را كسب كرديم.
قافله باشي بيان كرد: در ماگزيمم عملكرد برنامه 24 ساعته صنعتي و بيشترين عملكرد برنامه 24 ساعته صنعتي، در ميان 39 شركت توزيع سراسر كشور رتبه دوم را كسب كرديم و در عملكرد برنامه مولدهاي خود تامين رتبه چهارم بدست آمد.
معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان قزوين ياداورشد: در عملكرد كل برنامه ها در روز پيك بحراني كشور در تاريخ 31 تيرماه امسال در ساعت 14 به ميزان 80/7 مگاوات همكاري مشتريكن اخذ شد و پيك سراسري به همين ميزان كاهش يافت.
وي تصريح كرد: در رتبه بندي گروهي نيز در گروه سوم با توجه به مجموع امتياز برنامه هاي پاسخگويي بار و رعايت سقف پيك اعلامي از توانير با امتياز 83/1 رتبه سوم كسب شد.
قافله باشي از تخصيص پاداش به مشتركان همكار صنعتي هم خبر داد و اظهارداشت: در سال جاري به مشتركان همكاري كه در برنامه ريزي براي كاهش ميزان مصرف و انتقال بار مصرف به ساعات ديگر مشاركت خوبي داشتند مبلغ 8 ميليارد تومان پاداش داده شد.
وي اضافه كرد: در استان قزوين 618 هزار مشترك داريم كه 4870 مشترك صنعتي و 6508 مشترك كشاورزي است كه با همكاري مشتركين صنعتي توانسته ايم از پيك مصرف در تابستان بدون خاموشي عبور كنيم.
قافله باشي در ادامه تصريح كرد: سالانه 15 هزار عدد فروش كنتور برق داريم كه به دليل كاهش توليد آن مشتركين گاهي در نوبت دريافت هم هستند كه تلاش مي كنيم نيازها به موقع تامين شود.
معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان قزوين يادآورشد: امسال 6700 مشترك جديد داريم و اميدواريم با حمايت توانير بتوانيم اعتبارات آن را تامين كرده و به نيازها پاسخ دهيم.
وي اضافه كرد: در استان 2617 همكار ديماندي داريم كه اكثر آنها با ما همكاري مي كنند و با اين مشاركت توانسته ايم برق پايدار در شبكه را تامين كنيم.
در استان قزوين از مجموع 618 هزار مشترك حدود 488 هزار و 958 مشترك خانگي است.

کد خبر : 95318
تاریخ : دو شنبه ، ٠٣ آذر ١٣٩٩ ١٢:٢٧
تعداد بازديد : ١٤٩
فرستنده خبر : رويا پورعلي