توسط توزيع برق استان مركزي انجام شد

پرداخت 101ميليارد ريال پاداش به مشتركان همكار در طرح هاي پيك سايي

مديردفتر مديريت مصرف شركت توزيع برق استان مركزي از پرداخت 101 ميليارد ريال پاداش به مشتركان همكار در همكاردر طرح هاي پيك سايي توزيع برق استان مركزي در برنامه پاسخگويي بار سال 99مشاركت داشتند،خبرداد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي،محمد نظام آبادي بابيان اينكه مصرف ?? درصد از برق استان مركزي در بخش توليد است ،افزود: تامين انرژي برق صنايع نخستين گام براي كمك به رونق توليد و جهش اقتصادي كشور در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري است و عبور موفقيت آميز از پيك تابستان امسال، بدون همراهي مشتركان و مسوولان ميسر نبود.

وي گفت: همكاري 1543مشترك بخش صنعتي در طرح هاي مديريت مصرف برق تابستان سال جاري، موجب پرداخت حدود 77 ميليارد ريال پاداش در صورتحساب بهاي برق مصرفي آنان در برنامه پاسخگويي بار شده و 24ميليارد ريال پاداش به مشتركان همكار در ساير بخش ها نيز پرداخت شده است.

وي با اشاره به افزايش 348درصدي جلب مشاركت مشتركان صنعتي در طرح هاي كاهش پيك بار استان ،افزود:در تابستان سال گذشته 344مشترك صنعتي در طرح هاي كاهش پيك بار شركت داشتند.

مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع برق استان مركزي تصريح كرد: همسوسازي و تعامل متقابل صنايع و اين شركت، شناسايي فرآيندهاي موثر در حفظ منابع انرژي و برنامه ريزي براي استفاده بهتر از اين منابع از فرصت هاي مهم براي توسعه صنعت برق است.

وي بر تغيير مدل رفتار مصرفي مشتركان براي تعديل مصرف برق تاكيد كرد و گفت: مديريت سمت تقاضا راه حلي قابل اعتماد براي پاسخ دهي به رشد تقاضاي انرژي در آينده است.

کد خبر : 95314
تاریخ : دو شنبه ، ٠٣ آذر ١٣٩٩ ٠٩:٤٤
تعداد بازديد : ١٤٧
فرستنده خبر : مريم آجرلي