سامانه "نيرو رساني" شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران راه اندازي شد

با توجه به ضرورت توسعه خدمات غيرحضوري و شفافيت در واگذاري پروژه هاي نيرورساني و جلب رضايت متقاضيان، شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران به واگذاري تمامي پروژه هاي نيرو رساني به صورت غير حضوري و از طريق سامانه اي به نام "به لين" اقدام كرده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل اين شركت با اعلام اين خبر گفت: از مزاياي استفاده از اين سامانه مي توان به مواردي همچون: كاهش مراجعه حضوري متقاضيان در ادارات، افزايش شفافيت در قيمت گذاري، تسريع در پاسخ گويي و كاهش زمان رسيدگي به درخواست هاي مردمي، امكان سنجش رضايتمندي از نحوه عملكرد پيمانكاران واعلام آن به ساير متقاضيان، امكان پيگيري جهت تسريع در اختتام پروژه ها و برق رساني به متقاضيان با ايجاد بانك اطلاعاتي از پروژه هاي نيرو رساني، تسهيل در ارايه خدمات غيرحضوري مطابق با مصوبات دولت و ايجاد فرصت برابر بين شركت هاي پيمانكاري كه باعث افزايش رقابت و اشتغال مي شود، اشاره كرد.
وي ادامه داد: در حال حاضر سامانه ياد شده بدون ايجاد محدوديت جديد براي پيمانكاران راه اندازي و ليست پيمانكاران مجاز وارد سامانه شد. همچنين سامانه ارسال پيامك براي ارسال پيام به پيمانكاران و متقاضيان از لحظه ثبت درخواست تا انتخاب پروژه توسط متقاضيان راه اندازي شده و تاكنون 170درخواست نيرو رساني توسط امورهاي هشتگانه در سامانه به ثبت رسيده است.
فرح زاد در تكميل صحبت هاي خود گفت: ارتباط بين سامانه جامع مهندسي و سامانه نيرو رساني در دست اقدام است تا تمام درخواست ها به صورت مكانيزه در سامانه نيرو رساني جهت مناقصه قرار گيرد.

کد خبر : 95288
تاریخ : شنبه ، ٠١ آذر ١٣٩٩ ١٢:٤٢
تعداد بازديد : ٢٨٢
فرستنده خبر : فاطمه محمد علي نيا