شبكه برق پايتخت مجهز به يكي از پيشرفته ترين سامانه هاي GIS در كشور است

تمامي تجهيزات شبكه برق پايتخت داراي موقعيت جغرافيايي بر روي يكي از مجهزترين سامانه هاي GIS در سطح كشور است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ، "مسعود نصري" مدير دفتر GIS اين شركت به مناسبت روز جهاني GIS در گفتگو با ما در پاسخ به اين سوال كه سامانه اطلاعات مكاني GIS در شبكه هاي توزيع نيروي برق تهران بزرگ چگونه عمل مي كند، گفت : سامانه GIS كه شامل نرم افزار ورود اطلاعات GIS و سامانه WEBGIS مي باشد، در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ حاوي اطلاعات تمامي تجهيزات حوزه توزيع برق به همراه موقعيت مكاني آن ها است، به طوري كه امكان مشاهده آنلاين موقعيت مكاني شبكه و تجهيزات براي تمامي كاربران شركت فراهم شده است.
وي ادامه داد: بر طبق استانداردهاي(International Electrotechnical Commission) IEC سامانه GIS تنها زيرساخت جامع اطلاعاتي است كه با در اختيار داشتن اطلاعات موقعيت مكاني عوارض علاوه بر اطلاعات توصيفي، يك ارزش افزوده مضاعف براي سازمان ها ايجاد مي كند كه خوشبختانه سامانه GIS در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ بيشترين كارايي را در اين حوزه داشته است.
مدير دفتر GIS شركت با بيان اين كه سامانه GIS به عنوان بستري مناسب براي ساير سامانه هاي شركت از جمله سامانه جامع بهره برداري، مهندسي، سامانه آمارو اطلاعات و سامانه جامع خدمات مشتركين اطلاعات مكاني و توصيفي داده ها را در قالب سرويس ارسال مي نمايد، خاطر نشان كرد: به منظور دريافت اطلاعات از ساير سامانه ها در راستاي به روزرساني داده هاي موجود در سامانه GIS نيز اقدامات مناسبي صورت پذيرفته است.
" نصري " هم چنين با بيان اين كه با تلاش كارشناسان دفتر GIS موقعيت مكاني تجهيزات فشارمتوسط به صورت 100درصد و تجهيزات فشارضعيف 90 درصد برداشت و در سامانه GIS ثبت شده است و اطلاعات بيش از 90 درصد مشتركان توزيع نيروي برق تهران بزرگ نيز، دراين سامانه ثبت و قابل مشاهده است، به مزاياي ثبت اطلاعات صحيح از منظر كمي و كيفي و استفاده از سامانه GIS در ساير فرآيندهاي شركت پرداخت و ادامه داد: هوشمند سازي مديريت شبكه كه شامل مشاهده موقعيت مكاني تجهيزات همزمان با موقعيت توصيفي آن ها، رديابي مسير تغذيه مشتركان، استفاده از اطلاعات در پروژه هاي مطالعاتي نظيرطرح جامع، پيش بيني و مدل سازي بار، هدايت ماموران بهره برداري هنگام بروز خاموشي و قطعي برق، استفاده از اطلاعات در مواقع بروز بحران، ايجاد بستري براي ارائه طرح در پروژه هاي توسعه و احداث، مكانمند كردن سامانه پذيرش مشتركان هنگام ثبت درخواست، ارائه آمار در داشبورد مديريت تجهيزات و تجديد ارزيابي دارايي هاي شركت مي باشد از ويژگي هاي استفاده از سامانه GIS است.

کد خبر : 95260
تاریخ : چهار شنبه، ٢٨ آبان ١٣٩٩ ١٥:٤٦
تعداد بازديد : ١٢٩
فرستنده خبر : روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ