طي شش ماه نخست سال 99 صورت گرفت

شناسايي و رفع بيش از 11000 مورد از عيوب شبكه توسط برق تبريز

شركت توزيع نيروي برق تبريز، در شش ماه نخست سال 99، نسبت به شناسايي و رفع بيش از 11000 مورد عيوب شبكه با هزينه كرد بالغ بر 25 ميليارد ريال، اقدام كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، همكاران اين شركت در راستاي پايداري و بهبود شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه، اقدام به بازديد دوره اي شبكه و رفع عيوب شبكه نموده اند.
در اين راستا امورهاي تابعه ي برق تبريز به صورت منظم و سالانه اقدام به تدوين برنامه ي زمان بندي جهت بازديد از شبكه نموده و مطابق با آن نسبت به بازديد كل شبكه، ثبت عيوب و رفع آن به طور مستمر اقدام مي كنند.
گفتني است؛ شركت توزيع نيروي برق تبريز، براي رفع عيوب مشاهده شده در تجهيزات شبكه، اقدام به برون سپاري فعاليت هاي سرويس و تعميرات شبكه به پيمانكاران ذيصلاح كرده است و در اين راستا از 3 اكيپ پيمانكاري خط گرم به همراه اكيپ هاي تعميراتي خط سرد و خط گرم موجود در خود شركت، بهره برده است.
لازم به ذكر است در شش ماه نخست سال جاري، شركت توزيع نيروي برق تبريز با هزينه كرد بالغ بر 25 ميليارد ريال، بيش از 11000 مورد عيب شبكه را شناسايي و به صورت خط گرم و خط سرد رفع نموده است.

کد خبر : 95253
تاریخ : چهار شنبه، ٢٨ آبان ١٣٩٩ ١١:٢٦
تعداد بازديد : ٩٠
فرستنده خبر : مهدي زنده رزم