نصب و راه اندازي 5 خازنkvar 600 برروي 2 فيدر فرودگاه و چناره شهرستان سنندج

مديرتوزيع برق جنوب سنندج ازنصب 5خازن برروي دوفيدرفرودگاه وچناره اين شهرستان بااعتباري بالغ بر4200ميليون ريال خبرداد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان اسعدخالدي درتشريح اين خبرگفت:باتوجه به افزايش قابل توجه مصرف برق و افت ولتاژفيدرهاي فرودگاه وچناره؛ نصب خازن احساس مي شد كه به اين منظور 5 خازنkvar 600 برروي اين فيدرها نصب شد.
وي هدف ازنصب اين 5دستگاه خازن رابهبودپروفيل ولتاژ وكاهش تلفات وهمچنين آزادسازي ظرفيت فيدرهادانست و افزود:درنتيجه نصب اين خازنهامي توان شاهد كاهش بارراكتيوفيدرها، كاهش تلفات ،بهبودولتاژواصلاح ضريب خطا مي شود.
وي بابيان اينكه 4200ميليون ريال اعتبارازمحل منابع داخلي شركت صرف نصب خازنها شده است گفت:دوفيدريادشده داراي 345دستگاه پست توزيع ميباشدوبااستفاده ازنرم افزارجي اي اس وخروجي digsilent محاسبات مكان يابي خازن ها انجام شده وبراين اساس 3خازن فيدرفرودگاه درآنتن روستاهاي سميران وانگوژان وبزلانه ودوخازن فيدرچناره نزديك آنتن سدژاوه نصب شدند.
خالدي درپايان اظهاراميدواري كردبانصب اين خازن ها زمينه رفع ضعف ولتاژاين فيدرها ورضايتمندي بيشتر اهالي روستاها در اين مناطق را درپي دارد.

کد خبر : 95234
تاریخ : سه شنبه ، ٢٧ آبان ١٣٩٩ ١٠:١١
تعداد بازديد : ٧٤
فرستنده خبر : hana naghshbandi