در ناحيه منفصل شهري نايسردرشهرستان سنندج انجام شد

عمليات اجرايي پروژه تبديل شبكه سيمي فشار ضعيف به كابل خودنگهدار

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان از اجراي عمليات پروژه تعويض و تبديل 24.5 كيلومتر شبكه سيمي به كابل خودنگهدار شهرستان سنندج با هدف بهسازي شبكه با اعتباري بالغ بر 20 ميلياردريال خبرداد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان هيوا لهونيان درتشريح اين خبرگفت:پروژه تعويض وتبديل 24.5 كيلومترشبكه سيمي فشارضعيف ناحيه منفصل شهري نايسربه كابل خودنگهدار با هدف استانداردسازي شبكه و تامين برق مطمئن و پايداردراين منطقه به بهره برداري رسيد.
وي در ادامه اذعان داشت: در بعضي از مناطق به دليل ساخت و سازهاي غيرمجاز، امكان احداث شبكه كابلي زيرزميني ميسر نبوده و به همين دليل استفاده از كابلهاي خودنگهدار تنها راه حل جهت كاهش اختلالات در شبكه فشار ضعيف و حل مسئله استفاده غير مجاز از شبكه برق و همچنين به عنوان راه حلي با توجيه اقتصادي، ميشود.
ايشان بابيان اينكه هدف ازاجراي اين پروژه كاهش تلفات انرژي دراين منطقه، افزايش ضريب اطمينان شبكه، كاهش مخاطرات برق گرفتگي وكمك به بهبودمبلمان شهري و روستايي است گفت:كاهش خاموشي ها ،كاهش افت ولتاژونوسانات برق،جلوگيري ازسرقت انرژي وتجهيزات شبكه ازديگرمزاياي اجراي اين پروژه بوده است.
لهونيان در ادامه ضمن تقديرازعوامل اجرايي امور برق شمال سنندج در اجراي موفق اين پروژه گفت: اصلاح و تعويض انشعابات ،اصلاح پايه هاي برق ويراق آلات ازديگر اقدامات بعمل آمده بوده است كه همزمان با اجراي اين پروژه ،انجام شده است.براي اجراي اين پروژه اعتباري بالغ بر 20ميلياردريال ازمحل منابع داخلي شركت هزينه شده است.
لهونيان در پايان يادآورشد: فرايندتبديل شبكه سيمي به كابل خودنگهداردرسطح استان با اولويت مناطق كه بيشترين مشكل را دارند با جديت ادامه داشته وپيش بيني ميشودعمليات تعويض بخش عمده اي ازشبكه هاي ديگردرنقاط مختلف شهري وروستايي استان در سال جاري وارد فازاجرايي و عملياتي شود و هدف اصلاح و بهسازي 2313 كيلومتر شبكه سيمي و تبديل آنها به كابل هاي خودنگهدار،تحقق يابد.

کد خبر : 95224
تاریخ : دو شنبه ، ٢٦ آبان ١٣٩٩ ١٠:٣٢
تعداد بازديد : ٦٥
فرستنده خبر : hana naghshbandi