اجراي فاز اول طرح ويژه ملي استفاده بهينه از ترانسفورماتور هاي قدرت

مدير دفتر برنامه ريزي فني و برآورد بار شركت برق منطقه اي يزد با بيان اقدامات انجام شده توسط اين شركت به عنوان مجري طرح، اعلام نتيجه نهايي فاز اول طرح ويژه ملي استفاده بهينه از ترانسفورماتور هاي قدرت را خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي يزد، اكبر مهرابي با اشاره به ابلاغ طرح از سوي محمدحسن متولي زاده مديرعامل شركت توانير به شركت برق منطقه اي يزد به عنوان مجري ، هدف از طرح ويژه ملي را استفاده بهينه از ظرفيت آزاد ترانسفورماتور هاي موجود در شبكه و بهره وري بيشتر از تجهيزات قدرت، با توجه به شرايط اقتصادي موجود و افزايش بهرهوري عنوان كرد و افزود: در اين طرح ترانسفورماتور هاي پر بار شبكه با ترانسفورماتور هاي كم بار يا ترانسفورماتورهاي موجود در انبار شركت ها جابجا خواهند شد.
وي ادامه داد: پس از اين ابلاغ، شركت برق منطقه اي يزد شرح وظايف پروژه را توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نيز نمايندگان منتخب معاونت هاي طرح و توسعه و بهره برداري تعريف، تشريح و فازبندي كرد.
مدير دفتر برنامه ريزي فني و برآورد بار شركت برق منطقه اي يزد با اشاره به فاز اول اين طرح تصريح كرد: در فاز اول اطلاعات ترانسفورماتور هاي موجود در شبكه، ترانسفورماتور هاي موجود در انبار و در حال خريد تمام شركت هاي برق منطقه اي كشور دريافت شد و پس از جمع بندي اطلاعات، با استفاده از 4 معيار پرباري، كم باري، قابليت جابجايي و متوسط طول عمر ترانسفورماتور ها، با به كار گيري روش مقايسه سلسله مراتبي (AHP)، شركتهاي برق منطقه اي كشور اولويت بندي شدند.
وي ادامه داد: در نهايت از سوي شركت توانير شركت هاي برق منطقه اي آذربايجان، گيلان و هرمزگان براي اجراي فاز دوم طرح ويژه ملي استفاده بهينه از ترانسفورماتور هاي قدرت انتخاب شدند.

کد خبر : 95055
تاریخ : چهار شنبه، ٠٧ آبان ١٣٩٩ ١٤:٢٩
تعداد بازديد : ١١٠
فرستنده خبر : عليرضا عسكري