مانور عملياتي شاخه زني و تعميرات شبكه فشار متوسط توزيع برق جنوب شهرستان كرج برگزار شد

مانور عملياتي شاخه زني و تعميرات شبكه فشار متوسط فيدر شهر صنعتي و عليخاني به روش خط سرد در توزيع برق جنوب شهرستان كرج برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان البرز عزيز آقازاده مدير توزيع برق جنوب شهرستان كرج هدف از برگزاري اين مانور سه روزه، بررسي توان اجرايي شركت در شرايط بحراني و آمادگي براي فصل زمستان و جلوگيري از خاموشي هاي ناخواسته عنوان كرد.
وي در پايان افزود: اين مانور عملياتي كه متشكل از 5 اكيپ خط سرد و اكيپ نظارتي بوده كه نسبت به رفع معايب شناسايي شده اقدام شد.

کد خبر : 95044
تاریخ : چهار شنبه، ٠٧ آبان ١٣٩٩ ١٢:٠١
تعداد بازديد : ٧٧
فرستنده خبر : زهرا مهرادفر